Біохімічні Дослідження

Біохімічні Дослідження

Название Термін виконання Ціна, грн
pH крові 1 р.дн. 70,00
Азот сечовини 1 р.дн. 60,00
Аланінамінотрансфераза (АLТ) 1 р.дн. 50,00
Альбумін 1 р.дн. 60,00
Амілаза 1 р.дн. 50,00
Амілаза панкреатична 1 р.дн. 70,00
Антитіла по системі резус (Rh) (проба Кумбса) 1 р.дн. 140,00
Аспартатамінотрансфераза (АSТ) 1 р.дн. 50,00
Білірубін загальний, прямий, непрямий 1 р.дн. 70,00
Білкові фракції (білок загальній, альбумін, глобулін, а-1-глобуліни, a-2-глобуліни, b-1-глобуліни, g-глобуліни, коефіцієнт А/Г) 4 р.дн. 110,00
Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT) 1 р.дн. 55,00
Гастрин 1 р.дн. 220,00
Глюкоза крові (венозна кров) 1 р.дн. 50,00
Еластаза підшлункової залози в калі 14 роб.дн. 700,00
Еластаза підшлункової залози в сироватці 14 р.дн. 1835,00
Забір / підготовка крові для досліджень 20,00
Загальний білок 1 р.дн. 60,00
Комплекс 17 ''Печінкові проби'' (Білірубін., АЛТ, АСТ, Тимолова проба, Холестирин, Лужна фасфотаза, a-Амілаза, ГГТ) 1 р.дн. 300,00
Пакет№10 «Печінкові проби »: Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АLТ), Аспартатамінотрансфераза (АSТ), Лужна фосфатаза, Загальний білок, g – глутамілтранспептидаза 1 р.дн. 270,00
Комплекс НутриТест: Аналіз крові загальній (CBC/DIF), тиреотропний гормон, Холестерин загальний, ЛПВЩ, ЛПНЩ, Біллірубін загальний, АЛТ, АСТ, Загальний Білок, Тригліцериди, Глюкоза, Вітамін В12 2 р.дн. 820,00
Комплекс ''Печеночные пробы'' №1 (билирубин общий. прямой. непрямой. Общий белок, АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП) 1 р.дн. 270,00
Креатинін 1 р.дн. 50,00
Лактат* 2 р.дн. 160,00
Лактатдегідрогеназа (LDH) 1 р.дн. 70,00
Лужна фосфатаза 1 р.дн. 60,00
Пакет №11 «Ниркові проби №1»: Креатинін, Сечовина, Сечова кислота, Азот сечовини 1 р.дн. 190,00
Пакет №41 «Передопераційний»:Розгорнутий аналіз крові, Аналіз сечі заг., Глюкоза крові, Гепатит В HbsAg, Гепатит В (ан-ла IgG до HbcАg), Гепатит С (сум. ант-ла IgM+IgG до HCV), Мікрореакція прецип з кардіоліп ан-ом (RPR), ВІЛ 1/2), Коагулограма 2 р.дн. 970,00
Пакет №961 «Біохімія загальна»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Лужна фосфатаза, Креатинін, Сечовина, Загальний білок, Глюкоза 1 р.дн. 360,00
Сечова кислота 1 р.дн. 50,00
Сечовина 1 р.дн. 50,00
Сечовина, Азот сечовини, Залишковий Азот (NV) 2 р.дн. 120,00
Тимолова проба 1 р.дн. 50,00
Фібролів Актилів (неінвазивна діагностика стану печінки, ступінь фіброзу та індекс гістологічної активності печінки), (Заг.білок,Альбумін,(ALT),(GGT), Креатинін, Калій (К), Протромбіновий індекс, Розгорнутий +лейкоформула) 4 р.дн. 1275,00
Холінестераза 1 р.дн. 65,00
Церулоплазмін (мідна оксидаза) 2 р.дн. 165,00
СИСТЕМА ГЕМОСТАЗУ
Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR) 1 р.дн. 240,00
Фібриноген 1 р.дн. 80,00
Вовчаковий антикоагулянт 1 р.дн. 230,00
D-димер. 2 р.дн. 150,00
Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR) 1 р.дн. 75,00
Протромбіновий індекс 1 р.дн. 70,00
Проторомбін за Квіком (%) 1 р.дн. 80,00
Протромбіновий тест (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR), Проторомбін за Квіком (%) 1 р.дн. 120,00
ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ
Тригліцериди 1 р.дн. 50,00
Холестерин 1 р.дн. 50,00
Ліпопротеїди високої щільності ЛПВЩ 1 р.дн. 50,00
Ліпопротеїди низької щільності ЛПНЩ 1 р.дн. 50,00
Ліпопротеїди особливо низької щільності ЛПОНЩ 1 р.дн 50,00
Ліпаза 1 р.дн. 90,00
Пакет №971 «Ліпідний №1»: Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності 1 р.дн. 170,00
Пакет№ 43 «Ліпідограма»: (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності) 1 р.дн. 230,00
Аполіпопротеїн А1 1 р.дн. 75,00
Аполіпопротеїн В 1 р.дн. 75,00
МІКРОЕЛЕМЕНТИ та ЕЛЕКТРОЛІТИ
Калій (K) 1 р.дн. 50,00
Натрій (Na) 1 р.дн. 50,00
Кальцій (Ca) 1 р.дн. 50,00
Фосфор (P) 1 р.дн. 50,00
Залізо 1 р.дн. 60,00
Хлор (Cl) 1 р.дн. 50,00
Кальцій іонізований (iСа+) 1 р.дн. 100,00
Магній (Mg) 1 р.дн. 60,00
Мідь (Cu) 1 р.дн. 120,00
Цинк (плазма гепарин) (Zn) 2 р.дн. 180,00
Пакет № 976 «Електроліти (K, Na, iCa) №2»: Калій (K), Натрій (Na), Кальцій іонізований (iСа) 1 р.дн. 175,00
Пакет № 980 «Електроліти (K, Na, Cl) №3»: Калій (K), Натрій (Na), Хлор (Cl) 1 р.дн. 120,00
Пакет №12 «Мікроелементи»: Калій (K), Натрій (Na), Хлор (Cl), Кальцій (Ca), Кальцій іонізований (iСа), Залізо (Fe), Фосфор (P), Цинк (Zn), Мідь (Cu) 1 р.дн. 560,00
Пакет №13 «Електроліти №1»: Калій (K), Натрій (Na), Хлор (Cl), Кальцій іонізований (iСa), рН крові 1 р.дн. 240,00
ПАНЕЛЬ ДІАБЕТУ
Антитіла IgG до інсуліну 3 р.дн. 550,00
Антитіла IgG до острівцевого апарату підшлункової залози 6 роб.дн. 750,00
Глікозильований гемоглобін (HbA1c) 1 р.дн. 170,00
Інсулін 1 р.дн. 130,00
Лептин 3 р.дн. 380,00
Пакет №51 «Вуглеводний обмін»: Глікозильований гемоглобін, Індекс HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза в крові 1 р.дн. 310,00
Пакет №8 «Діабет»: Індекс HOMA-IR, С-пептид, Інсулін, Глікозильований гемоглобін, Глюкоза в крові 1 р.дн. 450,00
Пакет №9 «Індекс HOMA-IR»: Індекс HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза в крові 1 р.дн. 190,00
С пептид 1 р.дн. 150,00
Фруктозамін (глікозильований альбумін) 1 р.дн. 150,00
ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЮ АНЕМІЇ
Вітамін В-12 (Ціанокобаламін) 1 р.дн. 165,00
Еритропоетин 1 р.дн. 280,00
Залізо (Fe) 1 р.дн. 60,00
Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна 1 р.дн. 110,00
Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) 1 р.дн. 120,00
Насичення трансферину залізом 1 р.дн. 150,00
Пакет № 1 «Діагностика анемії»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула), Залізо (Fe), Феритин, Трансферин, Фолієва кислота, Вітамін В12, Еритропоетин 1 р.дн. 800,00
Пакет № 2 «Діагностика залізодефіцитної анемії»: Залізо (Fe), Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна, Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) 1 р.дн. 210,00
Пакет № 954 «Моніторинг анемії»: Загальний аналіз крові (12 показників), Зал2ізо (Fe), Феритин, Трансферин, Фолієва кислота, Вітамін В12 2 р.дн. 620,00
Трансферин 1 р.дн. 130,00
Феритин 1 р.дн. 150,00
Фолієва кислота В9 1 р.дн. 180,00

Правила забору біоматеріалу для лабораторних досліджень

ТОЧНІСТЬ лабораторних досліджень частково ЗАЛЕЖИТЬ від пацієнта !!!

Будь-який матеріал збирати в одноразовий посуд і маркувати.

 1. Напередодні здачі венозної крові для досліджень виключити жирну їжу, + виключити фактори, які впливають на результати дослідження: фізичне напруження - біг, підйом по сходах, спорт зал, кров здається натщесерце венозна і капілярна. 10-15 хвилин відпочити перед здачею крові.
  Кров для визначення гормонів, гормонів щитовидної залози, пролактин - після 15-30 хвилин спокою (спокійно посидіти перед здачею крові) не пізніш 10.00 ранку.

 1. Кров для дослідження на глюкозу здати натще виключити воду, не брати ніякі препарати, при ранньому пробудженні до моменту здачі перебувати в стані повного спокою.

 2. Загальний аналіз сечі збирати після попереднього туалету зовнішніх статевих органів. Збирати всю ранкову порцію сечі в чисту суху посуд. Доставляти в одноразовому посуді.

 3. При визначенні цукру, білка в сечі - збирається вся сеча за добу, перемішується і відливається в одноразовий посуд (150 - 200 мл.) Із зазначенням кількості, в процесі збору сеча зберігатися в темному прохолодному місці (бажано на нижній полиці в холодильнику).

 4. Для аналізу сечі по Нечипоренко збирається середня порція ранкової сечі.

 5. Бак посів із зіву здається натщесерце, зуби зранку не чистяться і не приймати ніякої рідини. Протягом 2-х тижнів не приймати антибіотики.

 6. Бак посів калу, сечі, грудного молока збирається в стерильну одноразову промарковану посуд.

 7. Для здачі калу на приховану кров протягом 3х днів виключити з харчового раціону м'ясо, і лікарські препарати містять залізо.

 8. Мокротиння свежевиделенних, отриману шляхом відкашлювання, збирають в домашніх умовах в чисту суху посуд з широким горлом. Важливо стежити, щоб зібрати мокротиння, а не носоглоткову слиз. Безпосередньо перед здачею ретельно чистяться зуби, полощуться рот і глотка водою.

 9. Напередодні здачі урологічного, гінекологічного матеріалу а) виключити прийом алкоголю і статеві контакти протягом 2-х днів, протягом 2-х тижнів не приймати антибактеріальні препарати, за 2-3 години до забору утриматися від сечовипускання;

 10. д / бак посіву УГВ і секрету пр / залози см.п.10

 11. Спермограма здається після 3-4 х денного статевого утримання. У період підготовки до дослідження виключити відвідування саун, не вживати алкоголь, гостру їжу.

 12. Нігті, шкіру, лусочки для дослідження на наявність паразитарних грибів приносити тільки в одноразовому посуді. Матеріал в кульках, папірцях тощо не досліджує.

 13. Зішкріб на ентеробіоз також приносити в одноразовому посуді.

 14. При дослідженні крові натще - це коли між останнім прийомом їжі і здачею аналізів пройшло 8 годин. При дослідженні параметрів ліпідного обміну натще - це 12часовое голодування.

Наші партнери