Біохімічні Дослідження

Біохімічні Дослідження

Название Время Цена
D-димер. 2 роб.дн. 140,00 грн.
pH крові 1 роб.дн. 60,00 грн.
Азот сечовини 1 роб.дн. 50,00 грн.
Аланінамінотрансфераза (АLТ) 1 роб.дн. 40,00 грн.
Альбумін 1 роб.дн. 60,00 грн.
Амілаза 1 роб.дн. 35,00 грн.
Амілаза панкреатична 1 роб.дн. 60,00 грн.
Антитіла по системі резус (Rh) (проба Кумбса) 1 роб.дн. 140,00 грн.
Аспартатамінотрансфераза (АSТ) 1 роб.дн. 40,00 грн.
Білірубін загальний, прямий, непрямий 1 роб.дн. 60,00 грн.
Білкові фракції (альбуміни, а-1-глобуліни, a-2-глобуліни, b-1-глобуліни, g-глобуліни, коефіцієнт А/Г) 2 роб.дн. 80,00 грн.
Вовчаковий антикоагулянт 1 роб.дн. 180,00 грн.
Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT) 1 роб.дн. 40,00 грн.
Гастрин 1 роб.дн. 220,00 грн.
Глюкоза крові (венозна кров) 1 роб.дн. 25,00 грн.
Еластаза підшлункової залози в калі 14 роб.дн. 700,00 грн.
Еластаза підшлункової залози в сироватці 14 роб.дн. 1265,00 грн.
Забір / підготовка крові для досліджень 20,00 грн.
Загальний білок 1 роб.дн. 40,00 грн.
Калій (K) 1 роб.дн. 40,00 грн.
Кальцій (Ca) 1 роб.дн. 40,00 грн.
Кальцій іонізований (iСа+) 1 роб.дн. 90,00 грн.
Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR) 1 роб.дн. 200,00 грн.
Комплекс 17 ''Печінкові проби'' (Білірубін., АЛТ, АСТ, Тимолова проба, Холестирин, Лужна фасфотаза, a-Амілаза, ГГТ) 1 роб.дн. 200,00 грн.
Комплекс НутриТест: Аналіз крові загальній (CBC/DIF), тиреотропний гормон, Холестерин загальний, ЛПВЩ, ЛПНЩ, Біллірубін загальний, АЛТ, АСТ, Загальний Білок, Тригліцериди, Глюкоза, Вітамін В12 2 роб.дн. 800,00 грн.
Комплекс ''Печеночные пробы'' №1 (билирубин общий. прямой. непрямой. Общий белок, АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП) 1 роб.дн. 170,00 грн.
Креатинін 1 роб.дн. 40,00 грн.
Лактат* 2 роб.дн. 145,00 грн.
Лактатдегідрогеназа (LDH) 1 роб.дн. 70,00 грн.
Ліпаза 1 роб.дн. 90,00 грн.
Ліпопротеїди високої щільності ЛПВЩ (Аполіпопротеїн А1) 1 роб.дн. 40,00 грн.
Ліпопротеїди низької щільності ЛПНЩ (Аполіпопротеїн В) 1 роб.дн. 40,00 грн.
Ліпопротеїди особливо низької щільності ЛПОНЩ 1 роб.дн. 40,00 грн.
Лужна фосфатаза 1 роб.дн. 35,00 грн.
Магній (Mg) 1 роб.дн. 45,00 грн.
Мідь (Cu) 1 роб.дн. 100,00 грн.
Натрій (Na) 1 роб.дн. 40,00 грн.
Пакет № 976 «Електроліти (K, Na, iCa) №2»: Калій (K), Натрій (Na), Кальцій іонізований (iСа) 1 роб.дн. 155,00 грн.
Пакет № 980 «Електроліти (K, Na, Cl) №3»: Калій (K), Натрій (Na), Хлор (Cl) 1 роб.дн. 90,00 грн.
Пакет №11 «Ниркові проби №1»: Креатинін, Сечовина, Сечова кислота, Азот сечовини 1 роб.дн. 155,00 грн.
Пакет №12 «Мікроелементи»: Калій (K), Натрій (Na), Хлор (Cl), Кальцій (Ca), Кальцій іонізований (iСа), Залізо (Fe), Фосфор (P), Цинк (Zn), Мідь (Cu) 1 роб.дн. 525,00 грн.
Пакет №13 «Електроліти №1»: Калій (K), Натрій (Na), Хлор (Cl), Кальцій іонізований (iСa), рН крові 1 роб.дн. 160,00 грн.
Пакет №41 «Передопераційний»:Розгорнутий аналіз крові, Аналіз сечі заг., Глюкоза крові, Гепатит В HbsAg, Гепатит В (ан-ла IgG до HbcАg), Гепатит С (сум. ант-ла IgM+IgG до HCV), Мікрореакція прецип з кардіоліп ан-ом (RPR), ВІЛ 1/2), Коагулограма 2 роб.дн. 820,00 грн.
Пакет №961 «Біохімія загальна»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Лужна фосфатаза, Креатинін, Сечовина, Загальний білок, Глюкоза 1 роб.дн. 255,00 грн.
Пакет №971 «Ліпідний №1»: Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності 1 роб.дн. 145,00 грн.
Пакет№ 43 «Ліпідограма»: (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності) 1 роб.дн. 170,00 грн.
Протромбіновий індекс / Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR) 1 роб.дн. 65,00 грн.
Сечова кислота 1 роб.дн. 40,00 грн.
Сечовина 1 роб.дн. 40,00 грн.
Сечовина, Азот сечовини, Залишковий Азот (NV) 2 роб.дн. 115,00 грн.
Тимолова проба 1 роб.дн. 40,00 грн.
Тригліцериди 1 роб.дн. 35,00 грн.
Фібриноген 1 роб.дн. 80,00 грн.
Фібролів Актилів (неінвазивна діагностика стану печінки, ступінь фіброзу та індекс гістологічної активності печінки), (Заг.білок,Альбумін,(ALT),(GGT), Креатинін, Калій (К), Протромбіновий індекс, Розгорнутий +лейкоформула) 4 роб.дн. 1275,00 грн.
Фосфор (P) 1 роб.дн. 40,00 грн.
Хлор (Cl) 1 роб.дн. 40,00 грн.
Холестерин 1 роб.дн. 35,00 грн.
Холінестераза 1 роб.дн. 65,00 грн.
Церулоплазмін (мідна оксидаза) 2 роб.дн. 150,00 грн.
Цинк (плазма гепарин) (Zn) 2 роб.дн. 155,00 грн.
ПАНЕЛЬ ДІАБЕТУ
Антитіла IgG до інсуліну 3 роб.дн. 540,00 грн.
Антитіла IgG до острівцевого апарату підшлункової залози 6 роб.дн. 750,00 грн.
Глікозильований гемоглобін (HbA1c) 1 роб.дн. 16500 грн.
Інсулін 1 роб.дн. 120,00 грн.
Лептин 3 роб.дн. 370,00 грн.
Пакет №51 «Вуглеводний обмін»: Глікозильований гемоглобін, Індекс HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза в крові 1 роб.дн. 310,00 грн.
Пакет №8 «Діабет»: Індекс HOMA-IR, С-пептид, Інсулін, Глікозильований гемоглобін, Глюкоза в крові 1 роб.дн. 450,00 грн.
Пакет №9 «Індекс HOMA-IR»: Індекс HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза в крові 1 роб.дн. 175,00 грн.
С пептид 1 роб.дн. 120,00 грн.
Фруктозамін (глікозильований альбумін) 1 роб.дн. 145,00 грн.
ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЮ АНЕМІЇ
Вітамін В-12 (Ціанокобаламін) 1 роб.дн. 155,00 грн.
Еритропоетин 1 роб.дн. 250,00 грн.
Залізо (Fe) 1 роб.дн. 55,00 грн.
Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна 1 роб.дн. 120,00 грн.
Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) 1 роб.дн. 120,00 грн.
Насичення трансферину залізом 1 роб.дн. 150,00 грн.
Пакет № 1 «Діагностика анемії»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула), Залізо (Fe), Феритин, Трансферин, Фолієва кислота, Вітамін В12, Еритропоетин 1 роб.дн. 800,00 грн.
Пакет № 2 «Діагностика залізодефіцитної анемії»: Залізо (Fe), Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна, Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) 1 роб.дн. 210,00 грн.
Пакет № 954 «Моніторинг анемії»: Загальний аналіз крові (12 показників), Зал2ізо (Fe), Феритин, Трансферин, Фолієва кислота, Вітамін В12 2 роб.дн. 620,00 грн.
Трансферин 1 роб.дн. 130,00 грн.
Феритин 1 роб.дн. 135,00 грн.
Фолієва кислота В9 1 роб.дн. 175,00 грн.

Правила забору біоматеріалу для лабораторних досліджень

ТОЧНІСТЬ лабораторних досліджень частково ЗАЛЕЖИТЬ від пацієнта !!!

Будь-який матеріал збирати в одноразовий посуд і маркувати.

 1. Напередодні здачі венозної крові для досліджень виключити жирну їжу, + виключити фактори, які впливають на результати дослідження: фізичне напруження - біг, підйом по сходах, спорт зал, кров здається натщесерце венозна і капілярна. 10-15 хвилин відпочити перед здачею крові.
  Кров для визначення гормонів, гормонів щитовидної залози, пролактин - після 15-30 хвилин спокою (спокійно посидіти перед здачею крові) не пізніш 10.00 ранку.

 1. Кров для дослідження на глюкозу здати натще виключити воду, не брати ніякі препарати, при ранньому пробудженні до моменту здачі перебувати в стані повного спокою.

 2. Загальний аналіз сечі збирати після попереднього туалету зовнішніх статевих органів. Збирати всю ранкову порцію сечі в чисту суху посуд. Доставляти в одноразовому посуді.

 3. При визначенні цукру, білка в сечі - збирається вся сеча за добу, перемішується і відливається в одноразовий посуд (150 - 200 мл.) Із зазначенням кількості, в процесі збору сеча зберігатися в темному прохолодному місці (бажано на нижній полиці в холодильнику).

 4. Для аналізу сечі по Нечипоренко збирається середня порція ранкової сечі.

 5. Бак посів із зіву здається натщесерце, зуби зранку не чистяться і не приймати ніякої рідини. Протягом 2-х тижнів не приймати антибіотики.

 6. Бак посів калу, сечі, грудного молока збирається в стерильну одноразову промарковану посуд.

 7. Для здачі калу на приховану кров протягом 3х днів виключити з харчового раціону м'ясо, і лікарські препарати містять залізо.

 8. Мокротиння свежевиделенних, отриману шляхом відкашлювання, збирають в домашніх умовах в чисту суху посуд з широким горлом. Важливо стежити, щоб зібрати мокротиння, а не носоглоткову слиз. Безпосередньо перед здачею ретельно чистяться зуби, полощуться рот і глотка водою.

 9. Напередодні здачі урологічного, гінекологічного матеріалу а) виключити прийом алкоголю і статеві контакти протягом 2-х днів, протягом 2-х тижнів не приймати антибактеріальні препарати, за 2-3 години до забору утриматися від сечовипускання;

 10. д / бак посіву УГВ і секрету пр / залози см.п.10

 11. Спермограма здається після 3-4 х денного статевого утримання. У період підготовки до дослідження виключити відвідування саун, не вживати алкоголь, гостру їжу.

 12. Нігті, шкіру, лусочки для дослідження на наявність паразитарних грибів приносити тільки в одноразовому посуді. Матеріал в кульках, папірцях тощо не досліджує.

 13. Зішкріб на ентеробіоз також приносити в одноразовому посуді.

 14. При дослідженні крові натще - це коли між останнім прийомом їжі і здачею аналізів пройшло 8 годин. При дослідженні параметрів ліпідного обміну натще - це 12часовое голодування.

Наші партнери