Аналізи

Назва
(вказані ціни можуть бути змінені, прохання уточнювати актуальність цін у оператора)
Час виконання Ціна, грн.
КОРОНАВІРУС COVID -19
Виявлення РНК SARS-CoV-2 (COVID-19) ПЛР (мазок) 2 р.д. 1100,00
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG (методом ІФА) 2 р.д. 500,00
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19) антитіла IgМ, методом ІФА 2 р.д. 500,00
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM,+IgG (швидкий тест) 1 р.д. 700,00
Загально клінічні Дослідження
Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ) 1 р.д. 120,00
Глюкоза, експрес-тест 1 ч. 30,00
Антитіла по системі резус (Rh) (проба Кумбса) 1 р.д. 170,00
Група крові (АВ0), резус фактор (Rh) 1 ч. 100,00
Забір капілярної крові 15.00
Глюкозо-толерантний тест 4 ч. 170,00
Визначення кількості Лейкоцитів 2 ч. 30,00
Аналіз крові на Ретикулоцити 1 р.д. 100,00
Загальний аналіз крови 12 показників 1 р.д. 80,00
Пряма проба Кумбса (визначення еритроцитарних антирезусних антитіл) 2 р.д. 200,00
Гемолізини. Антитіла по системі АВ0 (гемолізини) 1 р.д. 180.00
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
АЛТ Аланінамінотрансфераза (АLТ) 1 р.д. 50,00
АСТ Аспартатамінотрансфераза (АSТ) 1 р.д. 50,00
Лужна фосфатаза 1 р.д. 60,00
Креатинін 1 р.д. 50,00
Сечовина 1 р.д. 50,00
Загальний білок 1 р.д. 60,00
Глюкоза крові (венозна кров) 1 р.д. 50,00
Азот сечовини 1 р.д. 60,00
Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT) 1 р.д. 55,00
Лактатдегідрогеназа (LDH) 1 р.д. 70.00
Тимолова проба 1 р.д. 50,00
Амілаза 1 р.д. 50,00
Сечова кислота 1 р.д. 50,00
Альбумін 1 р.д. 60,00
Білкові фракції (альбуміни, а-1-глобуліни, a-2-глобуліни, b-1-глобуліни, g-глобуліни, коефіцієнт А/Г)) 2 р.д. 125,00
Церулоплазмін (мідна оксидаза) 2 р.д. 165,00
Лактат 2 р.д. 160,00
Холінестераза 1 р.д. 65,00
Комплекс ''Печінкові проби'' №1 (білірубін загальній, прямий. непрямий. Білок загальній, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП) 1 р.д. 270,00
Сечовина, Азот сечовини, Залишковий Азот (NV) 2 р.д. 120.00
Комплекс 17 ''Печінкові проби'' (Білірубін загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, Тимолова проба, Холестирин, Лужна фасфотаза, a-Амілаза, ГГТ) 1 р.д. 300,00
Антитіла по системі резус (Rh) (проба Кумбса) 1 р.д. 140,00
Білірубін загальний, прямий, непрямий 1 р.д. 70,00
Пакет №961 «Біохімія загальна»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Лужна фосфатаза, Креатинін, Сечовина, Загальний білок, Глюкоза 1 р.д. 360.00
Амілаза панкреатична 1 р.д. 70.00
рН крові 1 р.д. 70.00
Фібролів Актилів (неінвазивна діагностика стану печінки, ступінь фіброзу та індекс гістологічної активності печінки), (Загальний білок, Альбумін, Аланінамінотрансфераза (ALT), Гамма-глутамілтраспептидаза (GGT), Креатинін, Калій (К), Протромбіновий індекс, Розгорнутий аналіз крові+лейкоформула) 4 р.д. 1275,00
Гастрин 1 р.д. 220,00
Пакет№10 «Печінкові проби №1»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АLТ), Аспартатамінотрансфераза (АSТ), Лужна фосфатаза, Загальний білок, g – глутамілтранспептидаза 1 р.д. 270,00
Пакет №11 «Ниркові проби №1»: Креатинін, Сечовина, Сечова кислота, Азот сечовини 1 р.д. 190,00
Пакет №41 «Передопераційний»:Розгорнутий аналіз крові, Аналіз сечі заг., Глюкоза крові, Гепатит В HbsAg, Гепатит В (ан-ла IgG до HbcАg), Гепатит С (сум. ант-ла IgM+IgG до HCV), Мікрореакція преципитації з кардіоліпіновим антігеном (RPR), ВІЛ 1/2), Коагулограма 2 р.д. 970,00
Еластаза підшлункової залози в сироватці 14 р.д. 1835,00
СИСТМЕМА ГЕОСТАЗУ
Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR) 1 р.д. 240,00
Протромбіновий тест (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR), 1 р.л. 120,00
Фібриноген 1 р.д. 80,00
Вовчаковий антикоагулянт 1 р.д. 230,00
D-димер. 2 р.д. 150,00
Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR) 1 р.д. 75,00
Протромбіновий індекс 1 р.д. 70,00
Протромбін за Квіком % 1 р.д. 80,00
ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ
Тригліцериди 1 р.д. 50,00
Холестерин 1 р.д 50,00
Ліпаза 1 Р.Д. 90,00
Ліпопротеїди низької щільності ЛПНЩ 1 р.д. 50,00
Ліпопротеїди високої щільності ЛПВЩ 1 р.д. 50,00
Ліпопротеїди особливо низької щільності ЛПОНЩ 1 р.д. 50,00
Аполіпопротеїн А1 1 р.д. 75,00
Аполіпопротеїн В 1 р.д. 75,00
Пакет№ 43 «Ліпідограма»: (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності) 1 р.д. 230,00
Пакет №971 «Ліпідний №1»: Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності 1 р.д. 170,00
Пакет №62 «Ліпідограма ПЛЮС»: Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності); Гомоцистеїн; Вітамін В-12 (ціанокобаламін); Фолієва кислота; Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР 3 р.д. 1200,00
МІКРОЕЛЕМЕНТИ ТА ЕЛЕКТРОЛІТИ
Калій (K) 1 р.д. 50,00
Натрій (Na) 1 р.д. 50,00
Кальцій (Ca) 1 р.д. 50,00
Кальцій іонізований (iСа+) 1 р.д. 100,00
Фосфор (P) 1 р.д. 50,00
Залізо (Fe) 1 р.д. 60,00
Хлор (Cl) 1 р.д. 50,00
Магній (Mg) 1 р.д. 60,00
Мідь (Cu) 1 р.д. 120,00
Цинк (плазма гепарин) (Zn) 2 р.д. 180,00
Пакет № 976 «Електроліти (K, Na, iCa) №2»: Калій (K), Натрій (Na), Кальцій іонізований (iСа) 1 р.д. 175,00
Пакет № 980 «Електроліти (K, Na, Cl) №3»: Калій (K), Натрій (Na), Хлор (Cl) .1 р.д. 120,00
Пакет №12 «Мікроелементи»: Калій (K), Натрій (Na), Хлор (Cl), Кальцій (Ca), Кальцій іонізований (iСа), Залізо (Fe), Фосфор (P), Цинк (Zn), Мідь (Cu) 1 р.д. 560,00
Пакет №13 «Електроліти №1»: Калій (K), Натрій (Na), Хлор (Cl), Кальцій іонізований (iСa), рН крові 1 р.д. 240,00
КАРДІО-РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ
Пакет №55 «Ревмопроби (розширений) №2»: Білкові фракції (альбуміни, a-1-глобуліни, a-2-глобуліни, b-1-глобуліни, y-глобуліни, коефіцієнт А/Г), Загальний білок, С-реактивний білок (CRP), Ревматоїдний фактор, Антистрептолізин-О (АСЛ-О) 2 р.д. 255,00
Пакет №14 «Ревмопроби №1»: С-реактивний білок (CRP), Антистрептолізин-О (АСЛ-О), Ревматоїдний фактор (якісне визначення) 1 р.д. 200,00
Ревматоїдний фактор, якісний 1 р.д. 50,00
Ревматоїдний фактор, кількісне визначення 1 р.д. 75,00
Антистрептолізин-О (АСЛ-О), якісний 1 р.д. 50,00
Антистрептолізин-О (АСЛ-О), кількісне визначення 1 р.д. 70,00
С-реактивний білок (CRP), якісний 1 р.д. 50,00
С-реактивний білок (CRP), кількісне визначення 1 р.д. 80,00
С-реактивний білок - високочутливий hsCRP 2 р.д. 160,00
Креатинфосфокіназа загальна (КФК) 2 р.д. 80,00
Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ) 1 р.д. 120,00
Сіромукоїди 2 р.д. 70,00
Сіалові кислоти 2 р.д. 60,00
Тропонін І 1 р.д. 165,00
Гомоцистеїн 1 р.д. 300,00
Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV) 3 р.д. 450,00
Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) 3 р.д. 350,00
Формолова проба 2 р.д. 65,00
NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону) ЕДТА 4 р.д. 750,00
ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЮ АНЕМІЇ
Залізо (Fe) 1 р.д. 60,00
Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна 1 р.д. 110,00
Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) 1 р.д. 120,00
Трансферин 1 р.д. 130,00
Феритин 1 р.д. 150,00
Фолієва кислота В9 1 р.д. 180,00
Вітамін В-12 (Ціанокобаламін) 1 р.д. 165,00
Насичення трансферину залізом 1 р.д. 150,00
Пакет № 954 «Моніторинг анемії»: Загальний аналіз крові (12 показників), Залізо (Fe), Феритин, Трансферин, Фолієва кислота, Вітамін В12 2 р.д. 620,00
Еритропоетин 1 р.д. 280,00
Пакет № 1 «Діагностика анемії»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула), Залізо (Fe), Феритин, Трансферин, Фолієва кислота, Вітамін В12, Еритропоетин 1 р.д. 800,00
Пакет № 2 «Діагностика залізодефіцитної анемії»: Залізо (Fe), Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна, Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) 1 р.д. 210.00
Д І А Б Е Т
Інсулін 1 р.д. 130,00
Фруктозамін (глікозильований альбумін) 1 р.д. 150,00
С пептид 1 р.д. 150,00
Глікозильований гемоглобін (HbA1c) 1 р.д. 170,00
Лептин 3 р.д. 380,00
Пакет №9 «Індекс HOMA-IR»: Індекс HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза в крові 1 р.д. 190.00
Антитіла IgG до інсуліну 3 р.д. 550,00
Пакет №8 «Діабет»: Індекс HOMA-IR, С-пептид, Інсулін, Глікозильований гемоглобін, Глюкоза в крові 1 р.д. 450,00
Пакет №51 «Вуглеводний обмін»: Глікозильований гемоглобін, Індекс HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза в крові 1 р.д. 310,00
М І К Р О Б І О Л О Г І Ч Н І Д О С Л І Д Ж Е Н Н Я
Бак дослідження урогенітальних виділень + a/б 7 р.д. 200,00
Бак дослідження на кандидоз + чутливість до протигрибкових препаратів 7 р.д. 200,00
Бак посів секрету передміхурової залози 7 р.д. 200,00
Бак дослідження виділення з рани + антибіотикограма 7 р.д. 200,00
Бак дослідження крові на стерильність + антибіотикограма 7 р.д. 200,00
Бак дослідження слизова носу,/коньюктива ока,/ вуха /+ антибіотикограма 7 р.д. 200,00
Бак дослідження мокроти + антибіотикограма 7 р.д. 200,00
Бак дослідження грудного молока 7 р.д. 200,00
Загальний аналіз мокротиння, БК, цитологія 1 р.д. 150,00
Бак дослідження слизова зіву + антибіотикограма 7 р.д. 200,00
Бак дослідження на дисбіоз кишківника + антибіотикограма 8 р.д. 200,00
Бак дослідження на патогенні гриби (9 видів) з чутливістю до роду Candida spp., Aspergillus spp. протигрибкових препаратів 10-30 р.д. 290,00
Бак дослідження на патогенні гриби (без чутливості до протигрибкових препаратів) 20 р.д. 210,00
Бак дослідження на b-гемолітичний стрептококк + антибіотикограма 5 р.д. 230,00
Ц И Т О Л О Г І Ч Н І * Д О С Л І Д Ж Е Н Н Я
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (жіночий) - uretra, vagina, cervix 1 р.д. 90,00
Цитоморфологічне дослідження епітелію ш. матки на атипові клітини 1 р.д. 120,00
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловічий) 1 р.д. 90,00
Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози 1 р.д. 90,00
Спермограма - розгорнутий аналіз еякуляту (сперми) 1 р.д. 300,00
Цитологічне дослідження молочної залози/пунктату (на склі) 2 р.д. 120,00
Гормональне кольпоцитологічне дослідження (3 мазка) 2 р.д. 250,00
Гормональне кольпоцитологічне дослідження для вагітних 2 р.д. 120,00
Забір матеріалу для цитологічних досліджень 25,00
Патогистология шейки матки 6 р.д. 350,00
ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу) 2 р.д. 180,00
ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014) 4 р.д. 390,00
Риноцитограма (мікроскопічне дослідження зішкрібу слизової оболонки носу) 1 р.д. 150,00
Пакет №40 «Цервікальний скринінг»: ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із цервікального каналу), Мікроскопія урогенітального мазка, Папіломавірус 12 типів (HPV 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 тип) високоонкогенні – генотипування ПЛР 2 р.д. 550,00
АУТОІМУННІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Аутоантитіла IgG до нуклеарних антигенів (ANA Hep Screen) 3 р.д. 280,00
Антифосфоліпідні антитіла IgG (APHL IgG) 3 р.д. 210,00
Антифосфоліпідні антитіла IgМM (APHL IgM) 3 р.д. 210,00
Аутоантитіла до антигенів мітохондрій (АМА) 3 р.д. 250,00
Аутоантитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів (АМС) 3 р.д. 190,00
Аутоантитіла до мікросомальних антигенів печінки та нирок (LKM) 3 р.д. 230,00
Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgG 3 р.д. 200,00
Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgM 3 р.д. 200,00
Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgА 5 р.д. 250,00
Антитіла IgА до тканинної трансглутамінази 3 р.д. 250,00
Антитіла IgG до тканинної трансглутамінази 3 р.д. 270,00
Антитіла до розчинного печінкового антигену (Anti-SLA) 14 р.д. 1200,00
Д О С Л І Д Ж Е Н Н Я С Е Ч І
Йод в сечі 1 р.д. 155,00
Аналіз сечі загальний (ЗАС), мікроскопія осаду 7 г. 100,00
Аналіз сечі по Нечипоренко 7 г. 70,00
Бак дослідження сечі + антибіотикограма 7 р.д. 230,00
Мікроальбумінурія + креатинін сечі, САС 2 р.д. 135,00
Аналіз сечі за Зимницьким 7 г. 80,00
Аналіз сечі на цукор (добова порція) 1 р.д. 70,00
Кальцій (Ca) в сечі 1 р.д. 70,00
Фосфор (P) в сечі 2 р.д. 70,00
Аналіз сечі на кетони 1 г. 50,00
Аналіз сечі на білок (добова порція) 1 г. 70,00
Аналіз сечі на жовчні пігменти 1 г. 40,00
Проба Реберга (швидкість клубочкової фільтрації) 1 р.д. 130,00
Аналіз сечі на добову протеїнурію (напівкількісної) 1 р.д. 70,00
Кортизол в сечі 1 р.д. 200,00
Тест на наявність 10 наркотичних речовин (сеча): амфетамін, кокаїн, опіати, маріхуана, метамфетамін, бензодіазепіни, барбітурати, бупренорфін, екстазі, метадон 2 р.д. 470,00
Д О С Л І Д Ж Е Н Н Я К А Л У
Кальпротектин в калі, якісне дослідження 2 р.д. 350,00
Кальпротектин в калі, кількісне дослідження 3 р.д. 550,00
Аналіз кала загальний (копрограма) 7 г. 110,00
Кал на приховану кров 3 г. 80,00
Еластаза підшлункової залози (панкреатична еластаза)в калі, кількісно 3 р.д. 530,00
Лактоферин в калі, якісне дослідження 4 р.д. 680,00
А Л Е Р Г І Я. ЗАГАЛЬНІ АЛЕРГЕНИ
Загальний IgE (загальний маркер алергії) 1 р.д. 150,00
Гліадин, антитіла IgA 3 р.д. 250,00.
Гліадин, антитіла IgG 3 р.д. 250,00
Панель №1 «Змішана»: Антитіла IgE до інгаляційних і харчових алергенів: Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть та епітелій кішки, шерсть та епітелій коня, шерсть та епітелій собаки, Alternaria alternatа, білок яйця, молоко, арахіс, лісовий горіх, морква, пшеничне борошно, соя 3 р.д. 800,00
Панель №2 «Інгаляційна»: Антитіла IgE до інгаляційних алергенів: Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, епітелій та шерсть кішки, епітелій та шерсть коня, епітелій та шерсть собаки, епітелій та шерсть морської свинки, епітелій та шерсть хом’яка, епітелій та шерсть кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternatа 3 р.д. 800,00
Панель №3 «Харчова»: Антитіла IgE до харчових алергенів: лісовий горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшенична борошно, житнє борошно, кунжут, соя 3 р.д. 800,00
Панель №4 «Педіатрична»: Антитіла IgE до: Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров’яче, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква, картопля, пшенична борошно, лісовий горіх, арахіс. 5 р.д. 800,00
Панель №5 «Атопік 20-1»: Антитіла IgE до: молоко, казеїн, Альфа-лактоальбумін, Бетта-лактоглобулін, бичачий сироватковий альбумін, білок /жовток яєчний, рис, соя, банан, свинина, яловичина, м’ясо курчати, борошняна суміш: пшениця, жито, ячмінь, овес, пекарські дріжджі, кліщ Der. pteronyssinus/Der. farinаe, грибок Cladosp. herbarum /Alternaria alternata, пилок берези бородавчастої /дуба, пилок вільхи сірої /горіха, суміш 6 трав (пилок): грястиця збірна, овес луговий, пажитниця (райграс), тимофіївка лугова, блакитна трава Кентуккі, бухарник шерстистий, Загальний IgE (загальний маркер алергії), метод Western Blot 3 р.д. 700,00
Панель №6 «Молоко+глютен» (6 показників): Антитіла IgE до: молоко, Альфа-лактоальбумін, Бетта-лактоглобулін, казеїн, бичачий сироватковий альбумін, глютен, метод Western Blot 4 р.д. 800,00
Триптаза 5 р.д. 700,00
Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ) 3 р.д. 240,00
Діаміноксидаза (ДАО) 5 р.д. 580,00
Панель «Анестетики»: специфічні IgE до: ультракаїну (артикаїн), лідокаїну, новокаїну, мепівакаїну 6 р.д. 550,00
Панель «Антибіотики»: специфічні IgE до: пеніциліну G, пеніциліну V, ампіциліну, амоксіциліну, сульфаметаксазолу, цефалоспорину, офлоксацину, цефаклору, тетрацикліну, еритроміцину 6 р.д. 850,00
Т В А Р И Н И
IgE до алергенів кішки (епітелій) 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів собаки (епітелій) 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів курки (перо) 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів папуги (перо) 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів морської свинки (епітелій) 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів хом'яка (епітелій) 2 р.д. 120,00
Х А Р Ч О В І
IgE до алергенів скумбрії 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів кави 2 р.д. 120,00
IgEдо алергенів яєчного білка 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів яєчного жовтка 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів коров’ячого молока 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів казеїна 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів пшеничного борошна 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів ячмінного борошна 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів вівсяної муки 2 р.д. 120,00
ІgE до алергенів кукурудзяної муки 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів рису 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів арахісу 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів судака 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів креветок 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів тріски 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів томатів 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів курячого м’яса 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів лосося/сьомги 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів картоплі 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів полуниці 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів яблука 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів бананів 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів какао 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів яловичини 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів соєвих бобів 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів свинини 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів апельсинів 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів житньої муки 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів моркви 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів глютену 2 р.д. 120,00
К Л І Щ І
IgE до алергенів кліща Dermatophagoides farinae 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів кліща Dermatophagoides рteronyssinus 2 р.д. 120,00
Г Р И Б И І П Л І С Н Я В А
IgE до алергенів Penicillium notatum 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів Aspergillus niger 2 р.д. 120,00
П А Р А З И Т И
IgEдо алергенів аскариди 2 р.д. 120,00
Д Е Р Е В А
IgE до алергенів берези 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів тополі 2 р.д. 120,00
Т Р А В И
IgE до алергенів амброзії звичайної карликової 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів кульбаби 2 р.д. 120,00
IgE до алергенів полину звичайного 2 р.д. 120,00
Д О М А Ш Н І Й П И Л
IgE до алергенів пилу домашнього 2 р.д. 120,00
К О М А Х І
IgE до алергенів таргана-прусака 2 р.д. 120,00
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Генетика метаболізму лактози (визначення генетичного поліморфізму гену MCM6, асоційованого з порушеннями обміну лактози) плазма ЕДТА, методом ПЛР 4 р.д. 350,00
ПЦР ИммуноГенетика Интерлейкин - IL 28 В 4 р.д. 500,00
Визначення мутацій генів BRCA1 та BRCA2 (ризик виникнення раку молочної залози) 4 р.д. 1 638,00
Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR, ген MTHFR, ген MTR, ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР 4 р.д. 370,00
Кардіогенетика тромбофілія (визначення генетичних поліморфізмів, асоційованих з порушенням системи згортакння крові та ризиком розвитку тромбофілії: F2, F5, F7, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, SERPINE1(PAI-1)) плазма ЕДТА, методом ПЛР 4 р.д. 1180,00
HLA B27 плазма ЕДТА, методом ПЛР 4 р.д. 500,00
ДНК-діагностика ризику розвитку хвороби Жильбера (UGT1A1) 8 р.д. 1200,00
ДНК-діагностика ризику розвитку хвороби Крона (CARD15 3020insC, CARD15 Gly908Arg) 8 р.д. 1200,00
І М У Н О Л О Г І Ч Н І * Д О С Л І Д Ж Е Н Н Я
Імунограма (комплексне імунологічне визначення імунного статусу): CD3, CD4, CD8, CD16, CD22, CD4/CD8, IgA, IgG, IgM, ЦІК, фагоцитоз 4 р.д. 400,00
Імуноглобулін IgA загальний 2 р.д. 120,00
Імуноглобулін IgG загальний 2 р.д. 120,00
Імуноглобулін IgM загальний 2 р.д. 120,00
Компонент комплементу C3 2 р.д. 80,00
Компонент комплементу C4 2 р.д. 80,00
Імуноглобулін А секреторний (слина) 1 р.д. 160,00
Мультикомпонентна молекулярна кількісна діагностика специфічного sIgE та загального IgE алергочіпом Allergy Explorer ALEX (282 алергена) 4 р.д. 6400,00
Пакет №44 «Імуноглобуліни»: Імуноглобулін IgA загальний, Імуноглобулін IgG загальний, Імуноглобулін IgM загальний, Загальний IgE (загальний маркер алергії) 2 р.д. 400,00
Д І А Г Н О С Т І К А * Ц Е Л І К А Л І Ї
IgE до алергенів глютену 2 р.д. 120,00
Гліадин, антитіла IgG 3 р.д. 250,00
Гліадин, антитіла IgA 3 р.д. 250,00
Антитіла IgG до тканинної трансглутамінази 3 р.д. 270,00
Антитіла IgA до тканинної трансглутамінази 3 р.д. 270,00
Целіакія, панель І: IgG до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), IgG до трансглутамінази (tTG), внутрішній фактор Касла(IF), (метод Western Blot) 4 р.д. 600,00
Целіакія, панель ІІ: IgA до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), IgA до трансглутамінази (tTG), (метод Western Blot) 4 р.д. 600,00
Г О Р М О Н А Л Ь Н І Д О С Л І Д Ж Е Н Н Я
ЩИТОВИДНА ЗАЛОЗА
Тиреотропний гормон (TSH) 1 р.д. 140,00
Тироксин вільний (FT4) 1 р.д. 140,00
Тироксин загальний (Т4) 1 р.д. 140,00
Трийодтиронін вільний (FT3) 1 р.д. 140,00
Tрийодтиронін загальний (T3) 1 р.д. 140,00
Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) АТТГ 1 р.д. 140,00
Аутоантитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів (АМС) 3 р.д. 190,00
Тиреоглобулін (TG) 1 р.д. 140,00
Антитіла до тиреопероксидази (APO) АTПО 1 р.д. 140,00
Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози) 1 р.д. 260,00
Парат гормон (паратиреоїдний) РТН 1 р.д. 160,00
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH) 4 р.д. 310,00
Пакет №940 «Тиреоїдний №9»: Тиреотропний гормон (TSH), Трийодтиронін вільний (FT3), Тироксин вільний (FT4) 1 р.д. 360,00
Пакет №944 «Аутоімунні порушення щитоподібної залози»: Тиреотропний гормон (TSH), Tрийодтиронін загальний (T3), Тироксин загальний (T4), Антитіла до тиреопероксидази (APO), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) 2 р.д. 550,00
Пакет №946 «Діагностика дифузного токсичного зобу»: Тиреотропний гормон (TSH), Трийодтиронін вільний (FT3), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH) 3 р.д. 580,00
Пакет №949 «Моніторинг стану ЩЗ у післяопераційному періоді»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Тиреоглобулін (TG), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) 2 р.д. 450,00
Пакет №24 «Тиреоїдний №1»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреопероксидази (APO) 1 р.д. 350,00
Пакет №25 «Тиреоїдний №2»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) 1 р.д. 350,00
Пакет №27 «Тиреоїдний розширений №4»: Тиреотропний гормон (TSH) Тироксин загальний (T4), Тироксин вільний (FT4), Трийодтиронін загальний (T3), Трийодтиронін вільний (FT3), Антитіла до тиреопероксидази (APO), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) 1 р.д. 790,00
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
Антимюллерів гормон 3 р.д. 390,00
Фолікулостимулюючий гормон (FSH) 1 р.д. 150,00
Лютеїнізуючий гормон (LH) 1 р.д. 150,00
Пролактин (PRL) 1 р.д. 150,00
Естрадіол (E2) 1 р.д. 150,00
Прогестерон (PRG) 1 р.д. 150,00
Тестостерон загальний (TES) 1 р.д. 150,00
Тестостерон вільний (FTES) 1 р.д. 150,00
Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А) 1 р.д. 170,00
Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG) ССГ 1 р.д. 150,00
Естріол некон’югований (Е3) 1 р.д. 150,00
Хоріонічний гонадотропін (HCG) 1 р.д. 150,00
Антиспермальні антитіла (сироватка) 3 р.д. 175,00
Антиспермальні антитіла (сперма) 3 р.д. 175,00
Пакет №923 «Гормональна вісь»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH), Лютеїнізуючий гормон (LH), Естрадіол (E2), Тестостерон вільний (FTES), Тестостерон загальний (TES) 3 р.д. 610,00
Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (b-ХГЛ) (вагітні з 8 неділі) 1 р.д. 140,00
PRISKA 1Пакет №31 «Біохімічний пренатальний скринінг І триместру»: Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А), Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ ), розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5 3 р.д. 300,00
PRISKA 2 Пакет №32 «Біохімічний пренатальний скринінг ІІ триместру»: Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат, Естріол некон’югований (Е3), Альфафетопротеїн (AFP),розрахунок ризику вроджених вад з допомогою прогр.забезпечення PRISCA 5 3 р.д. 350,00
Плацентарний лактоген (HPL) 3 р.д. 250,00
Дигідротестостерон 3 р.д 260,00
Пакет №23 «Індекс вільного тестостерону»: Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG), Тестостерон загальний (TES), Індекс вільного тестостерону 1 р.д. 230,00
Інгібін B 3 р.д. 450,00
Альфафетопротеїн (AFP) (для вагітних) 1 р.д. 170,00
Пролактин молекулярної форми (МакроПролактин) 4 р.д. 450,00
Пакет №966 «Репродуктивне гормональне жіноче здоров’я»: Лютеїнізуючий гормон (LH), Фолікулостимулюючий гормон (FSH), Пролактин, Прогестерон, Естрадіол (E2) 1 р.д. 550,00
Плацентарний фактор росту (PIGF) 3 р.д. 450.00
Хоріонічний гонадотропін людини (HCG) вагітниість? 1 р.д. 150,00
ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРКОВІ ПАКАЗНИКИ
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 1 р.д. 250,00
Кортизол (в сироватці) Кількісне дослідження. 1 р.д 200,00
Кортизол в добовій сечі 1 р.д. 210,00
Кортизол в слині 1 р.д. 200,00
17-ОН-оксипрогестерон 3 р.д. 140,00
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) 1 р.д 140,00
Дегідроепіандростерон (DHEA) 3 р.д. 260,00
Андростендіон (Андроген) 4 р.д. 200,00
Альдостерон 4 р.д. 300,00
Метанефрини загальні ( у добовій сечі) 5 р.д. 400,00
Ренін активний пряма концентрація у плазмі (ПКР) 4 р.д. 990,00
Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС) сироватка 3 р.д. 1200,00
ПАНЕЛЬ ОСТЕОПОРОЗУ
Остеокальцин (особливості забору) 1 р.д. 220,00
Пірилінкс Д (сеча) Дезоксіпірідінолін 2 р.д. 300,00
Пакет №30 «Паратиреоїдний»: Паратгормон, Фосфор (Р), Кальцій іонізований (iСа) 2 р.д. 250,00
Прокальцитонин 2 р.д. 500,00
Пакет №957 «Обстеження на дефіцит вітаміну Д»: Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3), Кальцій іонізований (iСа), Фосфор (P) 4 р.д. 450,00
Пакет №29 «Стан кісткової тканини»: Кальцій, Фосфор, Паратгормон, Остеокальцин, Кальцитонін, Пірилінкс Д 2 р.д. 1000,00
Пакет №59 «Фосфорно-кальцієвий обмін»: Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3), Кальцій іонізований (iСа), Паратгормон, Фосфор (P) 3 р.д. 600,00
ПОКАЗНИКИ РОСТУ
Соматомедин-С (інсуліноподібний фактор росту – І/IGF-I) 3 р.д. 300,0
Соматотропний гормон (СТГ) 2 р.д. 190,00
Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3) 4 р.д. 350,00
ХВОРОБА ЛАЙМА (Бореліоз)
Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG. 4 р.д. 180,00
Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM 4 р.д. 180,00
Бореліоз, антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17, метод Western Blot 4 р.д. 600,00
Бореліоз, антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17, метод Western Blot 4 р.д. 600,00
Пакет №53 «Бореліоз IgM+IgG»: (Антитіла IgM до: OspC Bg, OspC Bb, OspC Ba, p39, p41, VlsE Bb; Антитіла IgG до: p18, p19, p20, p21, p58, OspC, p39, p41, p83, LBb, LBa, VlsE Bg, VlsE Bb, VlsE Ba) метод Western Blot 4 р.д. 990,00
Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato: B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii), кліщ, плазма крові, методом ПЛР -якісн. 3 р.д. 380,00
Г Е П А Т И Т И
ГЕПАТИТ А
Гепатит А, антитіла IgG (HAV IgG) 3 р.д. 170,00
Гепатит А, антитіла IgM HAV 3 р.д. 170,00
Гепатит А, плазма крові, якісне визначення методом ПЛР 4 р.д. 220,00
Гепатит А, сумарні антитіла IgM+IgG+IgA 2 р.д. 250,00
ГЕПАТИТ В
Гепатит В (антитіла IgM до HbcАg) корівський антиген Anti-HB cor IgM) 3 р.д. 170,00
Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg) корівський антиген Anti-HB cor IgG) 3 р.д. 170,00
Гепатит В HbeAg якісно 2 р.д. 150,00
Гепатит В (HВV), плазма крові – методом ПЛР 4 р.д. 300,00
Гепатит В антитіла сумарні до Hbcor Ag (Anti-HBcor) 4 р.д. 160,00
Гепатит В (HВV), плазма крові – кількісне дослідження методом ПЛР 5 р.д. 720,00
Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) 2 р.д. 170,00
Гепатит В (anti-HbsAg) антитіла IgG - кількісне визначення 3 р.д. 170,00
Гепатит В (anti-HbeAg), антитіла IgG 3 р.д. 170,00
Гепатит В (HBV), плазма крові – генотипування методом ПЛР 5 р.д. 370,00
Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) - кількісне визначення 3 р.д. 250,00
Пакет №5 «Гепатит В скринінг»: Біл загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, Лужна фосфатаза, Заг. білок, g – глутамілтранспептидаза, Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Гепатит В (ан-ла IgG до HbcАg), Гепатит В (HВV), плазма – ПЛР, якісне дослідження 4 р.д. 900,00
ГЕПАТИТ С
Гепатит С (HCV), вірус - HCV генотипування (1,2,3) ПЛР 4 р.д. 400,00
Гепатит С (HCV), плазма крові – генотипування (1a,1b,2,3a тип) методом ПЛР 4 р.д. 570,00
Гепатит С (HCV), плазма крові – кількісне дослідження методом ПЛР 5 р.д. 600,00
Гепатит С (HCV), плазма крові – методом ПЛР 4 р.д. 300,00
Гепатит С (HСV), плазма крові - визначення ультрачутливим методом ПЛР (від 15 МО/мл) 4 р.д. 700,00
Гепатит С (антитіла IgG до HCV) 3 р.д. 150,00
Гепатит С (антитіла IgМ до HCV) 3 р.д. 150,00
Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV) 3 р.д. 200,00
Гепатит С different (визначення антитіл IgM+IgG до cor, NS3, NS4, NS5 антигену) 3 р.д. 295,00
Пакет №6 «Гепатит С скринінг»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, Лужна фосфатаза, Загальний білок, g – глутамілтранспептидаза, Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV), Гепатит С (HCV), плазма – ПЛР, якісне дослідження 4 р.д. 800,00
ГЕПАТИТ D
Антитіла IgM до вірусу гепатита D ( HDV IgM) 5 р.д. 390,00
Гепатит D (HDV), плазма крові, якісне визначення методом ПЛР 5 р.д. 250,00
Гепатит D (HDV), сумарні антитіла (G+M) якісно. 4 р.д. 200,00
Гепатит Д (антитіла IgG до вірусу гепатиту дельта) (HDV IgG) 4 р.д. 180,00
ГЕПАТИТ G
Гепатит G (HGV), плазма крові – методом ПЛР 5 р.д. 340,00
ГЕПАТИТ Е
Антитела IgG к вирусному гепатиту Е (HEV IgG) 7 р.д. 350,00
Антитела IgM к вирусному гепатиту Е (HEV IgM) 7 р.д. 350,00
ГЕПАТИТ ТТ
Гепатит TTV, плазма крові, якісне визначення методом ПЛР 5 р.д. 300,00
Г Е Р П Е С В І Р У С
Авидность IgG к вирусу простого герпеса 2 типа 6 р.д. 250,00
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла Ig М 3 р.д. 150,00
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG 3 р.д. 150,00
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, зішкріб, сеча, біоптат, змив з кон’юнктиви ока (методом ПЛР) 3 р.д. 150,00
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма крові (методом ПЛР) 3 р.д. 150,00
Герпес (Herpes simplex virus) тип 1, антитіла IgG 3 р.д. 150,00
Герпес (Herpes simplex virus) тип 1, антитіла IgМ 3 р.д. 150,00
Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgG 3 р.д. 150,00
Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgМ 3 р.д. 150,00
Герпес (Herpes virus) 6 тип, антитіла IgG 3 р.д. 150,00
Герпес (Herpes virus) 6 тип, зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) 3 р.д 150,00
Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, слина (методом ПЛР) 3 р.д. 170,00
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgG 3 р.д. 150,00
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgА. 6 р.д. 220,00
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgМ. 3 р.д. 150,00
Герпес (Varicella zoster) 3 тип, плазма крові, слина (методом ПЛР) 3 р.д. 170,00
Герпес Комплекс HSV1, HSV2 типування, зішкріб, сеча, методом ПЛР 3 р.д. 200,00
Герпес (Herpes virus) 7 тип, плазма крові, слина та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн. 4 р.д. 200,00
Герпес (Herpes virus) 8 тип, плазма крові, слина, у/г зішкріб, секрет простати та ін., методом ПЛР - якісн. 4 р.д. 200,00
І Є Р С И Н І О З
Ієрсиніози:Ab Yersinia Enterocolitica (03, 09) Ab Yersina Pseudotuberculosis 2 р.д. 255,00
Кишковий ієрсиніоз. Ab IgA Yersina Enterocolitica 7 р.д. 510,00
Кишковий ієрсиніоз: Ab Yersinia Enterocolitica (03, 09) 3 р.д. 315,00
Псевдотуберкульоз.AB Yersina Pseudotuberculosis. 3 р.д. 135,00
ІНФЕКЦІЇ TORCH-ГРУПИ
Пакет №33 «TORCH-інфекції для вагітних»:Токсоплазма (Toxo gondii) Ig М, IgG, Цитомегаловірус (CMV) ан-ла Ig М, IgG, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (ан-ла Ig М, IgG), Краснуха (Rubella) ан-ла IgМ, Ig G, Хламідія (Chl trach) ан-ла Ig А, IgG 3 р.д. 1300,00
Пакет №34 «TORCH-інфекції IgM»: Хламідія (Chl trach) ан-ла IgМ, Токсоплазма (Tox gondii) ан-ла IgМ, Цитомегаловірус (CMV) ан-ла IgМ, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип антитіла IgМ, Епштейна-Барр вірус антитіла IgM до капсидного антигену (VCA) 3 р.д. 700,00
Пакет №35 «TORCH-інфекції IgG»:Хламідія (Chl trach) ан-ла IgG, Токсоплазма (Tox gondii) ан-ла IgG, Цитомегаловірус (CMV) ан-ла IgG, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип антитіла IgG, Епштейна-Барр вірус, антитіла IgG до ядерного антигену (NA) 3 р.д. 700,00
Пакет №36 «Нейроінфекції»:Цитомегаловірус, плазма, якісне дослідження, ПЛР, Герпес 1,2 тип, плазма, ПЛР, Герпес (Varicella zoster) 3 тип, плазма, ПЛР, Епштейнa-Барр вірус, плазма, ПЛР, Токсоплазма плазма ПЛР, Трепонемний антиген (TPHA) маркер сифілісу. 3 р.д. 800,00
Пакет №963 «TORCH-інфекції IgG для вагітних №1»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) IgG, Краснуха (Rubella) IgG, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) IgG, Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип IgG, Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип IgG 3 р.д. 700,00
Пакет №968 «TORCH-інфекції IgМ для вагітних №1»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) IgМ, Краснуха (Rubella) IgМ, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) IgМ, Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип IgМ, Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип IgМ 3 р.д. 700,00
Пакет №977 «TORCH-інфекції IgG для вагітних №2»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG, Краснуха (Rubella) антитіла IgG, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgG, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgG) 3 р.д. 550,00
Пакет №981 «TORCH-інфекції IgМ для вагітних №2»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgМ, Краснуха (Rubella) антитіла IgМ, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgМ, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgМ) 3 р.д. 550,00
ІНФЕКЦІЙНИЙ МОНОНУКЛЕОЗ
Оцінка активності інфекційного процесу Ab Ig M EBV, Аb IgG EBV (EBNA), DNA EBV (кач) 2 р.д. 700,00
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до капсидного антигену VCA 3 р.д. 160,00
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ядерного антигену NA 3 р.д. 160,00
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgM до капсидного антигену VCA 3 р.д. 160,00
Епштейнa-Барр вірус (EBV), плазма крові, слина (методом ПЛР) 3 р.д. 160,00
Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, слина, кількісне визначення методом ПЛР 3 р.д. 160,00
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ранніх антигенів EA 3 р.д. 160,00
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgМ до ранніх антигенів EA 3 р.д. 160,00
Авідність IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр 6 р.д. 300,00
К А Ш Л Ю К
Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgG 4 р.д. 250,00
Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgM 4 р.д. 250,00
Кашлюк (Bordetella pertussis), паракашлюк (Bordetella parapertussis), бронхісептикоз (Bordetella bronchiseptica), зішкріб (методом ПЛР) 3 р.д. 250,00
Кашлюк Ab до кашлюклвого токсину IgA 14 р.д. 995,00
К І Р
Вірус кору, антитіла IgG Measles viruses 5 р.д. 230,00
Вірус кору, антитіла IgM Measles viruses 5 р.д. 250,00
К Р А С Н У Х А
Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи (Rubella IgG) 3 р.д. 270,00
Краснуха (Rubella), антитіла IgG 3 р.д. 150,00
Краснуха (Rubella), антитіла IgМ 3 р.д. 150,00
М І К О П Л А З М О З
Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) 2 р.д. 140,00
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) 2 р.д. 14000
Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae) + Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), зішкріб, мокротиння (методом ПЛР) 4 р.д. 220,00
Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgG 3 р.д. 160,00
Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgM 3 р.д. 160,00
Мікоплазма і уреаплазма DUO (без чутливості до антибіотиків) 3 р.д. 260,00
Мікоплазма і уреаплазма DUO (з чутливістю до антибіотиків) 4 р.д. 300,00
Мікоплазмоз. Антитіла Ig M до Мycoplasma hominis 4 р.д. 160,00
Мікоплазмоз. Антитіла IgG до Мycoplasma hominis 3 р.д. 160,00
У Р Е А П Л А З М О З
Уреаплаза (U.urealiticum/ U.parvum), типування, зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР 3 р.д. 160,00
Уреаплазма (Ureaplasma parvum), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) 3 р.д. 160,00
Уреаплазма (Ureaplasma spp.), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) 3 р.д. 140,00
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgG 3 р.д. 160,00
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgM 3 р.д. 160,00
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) 3 р.д. 160,00
ПАПІЛОМАВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ
Папілломавірус (3214) 12 типів скринінг (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат – (методом ПЛР) 1 р.д. 250,00
Папілломавірус (3215) 12 типів генотипування (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат – (методом ПЛР) 1 р.н. 330,00
Папілломавірус (HPV) 16,18 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) 1 р.д. 170,00
Папіломавіруси ВПЛ 16, 18 типи (високоонкогенні) - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 3 р.д. 220,00
Папілломавірус (HPV) 31,33 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) 2 р.д. 170,00
Папілломавірус (HPV) 35,45 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) 2 р.д. 170,00
Папілломавірус (HPV) 6,11 типи (низькоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) 1 р.д. 170,00
Папіломавірус (3235) 12 типів кількісне визначення (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59), зішкріб (методом ПЛР Real-Time) 1 р.д. 400,00
Папіломавірус квант 21 (HPV 6, 11, 44, HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР 3 р.д. 600,00
Папіломавірус квант 4 (HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР 3 р.д. 240,00
Папіломавірус людини 14 типів (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, HPV 16, HPV 18, HPV 45) 2 р.д. 400,00
Папіломавірус напівкількісна ідентифікація 28 типів (HPV 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 66, 68, 69, 70, 73, 82), зішкріб (методом ПЛР Real-Time) 3 р.д. 780,00
В І Л
Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2) 2 р.д. 200,00
П А Р О Т И Т
Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgG 5 р.д. 200,00
Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgM 5 р.д 250,00
С И Ф І Л І С
Treponema pallidum, (збудник сифілісу), антитіла сумарні IgA+IgM+IgG 1 р.д. 180,00
Кардіоліпінові антитіла-VDRL (якісне визначення) 1 р.д. 90,00
Мікрореакція преципітації с кардіоліпіновим антигеном (RPR) 1 р.д. 90,00
Реакція Вассермана (RW) 1 р.д. 90,00
Трепонема (Treponema pallidum), зішкріб, якісне визначення методом ПЛР 3 р.д. 180,00
Трепонемний тест TPHA (антиген доTreponema pallidum), маркер сифілісу 1 р.д. 130,00
Т О К С О П Л А З М О З
Авідність антитіл Toxoplasma gondii IgG 2 р.д. 250,00
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG 2 р.д. 140,00
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ 2 р.д. 140,00
Токсоплазма (Toxoplasma gondiі), сеча, плазма крові (методом ПЛР) 3 р.д. 140,00
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgА 1 р.д. 250,00
Т Р И Х О М О Н І А З
Трихомона (Trichomonas vaginalis), антитіла IgG 2 р.д. 140,00
Трихомона (Trichomonas vaginalis), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) 2 р.д. 140,00
Т У Б Е Р К У Л Ь О З
Загальний аналіз мокротиння 2 р.д. 125,00
Квантіфероновий тест (діагностика туберкульозу) 5 р.д. 1800,00
Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis), сумарні антитіла IgА+IgМ+IgG 2 р.д. 150,00
Туберкульоз (Myсobacterium tuberculosis), мокротиння, сеча (методом ПЛР) 4 р.д. 200,00
Х Е Л І К О Б А К Т Е Р
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі 2 р.д. 270,00
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgG 2 р.д. 150,00
Хелікобактер (Helicobacter pilory), сумарні антитіла 4 р.д. 150,00
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgА 4 р.д. 150,00
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgМ 4 р.д. 150,00
Х Л А М І Д І О З
Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae) + Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), зішкріб, мокротиння (методом ПЛР) 4 р.д. 200,00
Хламідія (Chlamydia trachomatis) (кількісне визначення методом ПЛР), зішкріб, сеча та ін. 2 р.д. 200,00
Хламідія (Chlamydia trachomatis), зішкріб, сеча, змив (методом ПЛР) якісне визначення 1 р.д. 140,00
Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG 2 р.д. 140,00
Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgА 2 р.д. 140,00
Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgМ 2 р.д. 140,00
Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG до білку теплового шоку 2 р.д. 190,00
Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgG 3 р.д. 140,00
Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgM 3 р.д. 190,00
ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ
Авідність антитіл Цитомегаловірус IgG 2 р.д. 300,00
Цитомегаловірус (CMV), зішкріб, сеча, біоптат, змив (методом ПЛР) 3 р.д. 140,00
Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, слина, кількісне дослідження (методом ПЛР) 5 р.д. 200,00
Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, слина, якісне дослідження (методом ПЛР) 3 р.д. 140,00
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG 2 р.д. 140,00
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgМ 2 р.д. 140,00
КЛІЩОВИЙ ЄНЦЕФАЛІТ
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgG 6 р.д. 230,00
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgМ 6 р.д. 230,00
Вирус клещевого энцефалита (TBEV), клещ, плазма крови, методом ПЦР - кач. 3 р.д. 400,00
ІF-genital (генітальний скринінг): MycHom,Urea.ureal.TrichVag.Candida,Escherichia coli, Proteus/ Providencia,Pseudo.GardnVag.Staphyl.aur, Enteroc.faec,Neis.gonor.Streptoc agalactiae (GroupB), Candida, чутливість Myc.hom.та Ur.ureal.до антибіотиків 3 р.д. 480,00 грн.
Андрофлор Скрін. Дослідження біоценозу у чоловіків, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Lactobacillus spp. Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., Enterobacteriaceae spp./Enterococcus spp., Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis 4 р.д. 650,00 грн.
Андрофлор. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseria gonorrhea (якісний), Chlamydia trachomatis (якісний), Streptococcus spp, Staphylococcos spp, Corynebacterium spp., Atopobium vaginale, Eubacterium spp, Enterobacterium spp., Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia spp./Burkholderia spp; Bacteroides spp. /Porphyromonas spp./ Prevotella spp.; Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp./Parvimonas spp., Sneathia spp./ Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp.; Megasphaera spp./Veilonella spp./ Dialister spp. 4 р.д. 1300,00 грн.
Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) 1 р.д. 110,00 грн.
Кандида типування 3 види (Candida albicans/candida glabrata/candida krusei), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time 3 р.д. 140,00 грн.
Кандида типування 5 видів(С.albicans/C.glabrata/C.krusei/C.parapsilosis/C.tropicalis), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time 3 р.д. 200,00 грн.
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), зішкріб, сеча (методом ПЛР) 2 р.д. 110,00 грн.
Кандида (Candida albicans), зішкріб, сеча (методом ПЛР) 2 р.д. 110,00 грн.
Пакет №37 «Урогенітальний скринінг ПЛР»: Хламідія (Chlamydia trachomatis), Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), Уреаплазма (Ureaplasma parvum) 2 р.д. 300,00 грн.
Пакет №901 «Урогенітальний ПЛР №1»: Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), Хламідія (Chlamydia trachomatis), Уреаплазма (Ureaplasma spp)., зішкріб, сеча та ін. (якісне визначення методом ПЛР) 2 р.д. 290,00 грн.
Пакет №914 «Урогенітальний ПЛР №10»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Уреаплазма (Ureaplasma spp.), Хламідія (Chlamydia trachomatis), зішкріб, сеча, біоптат (якісне визначення методом ПЛР) 2 р.д. 290,00 грн.
Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseria gonorrhea (якісний), Chlamydia trachomatis (якісний), Cytomegalovirus (якісний), Herpes simplex 1 тип (якісний)) 4 р.д. 650,00 грн.
Фемофлор-16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp./Dialister spp., Lachnbacterium spp./Clostridium spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginale, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp.) 4 р.д. 800,00 грн.
О Н К О Л О Г І Ч Н І М А Р К Е Р И
Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників) 5 р.д. 350,00
Альфафетопротеїн (АФП) - онко 1 р.д. 170,00
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCА) 3 р.д. 360,00
Бета-2-мікроглобулін (b2-Mikroglobulin), (онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба) 3 р.д. 200,00
Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (b-ХГЛ) - онко 1 р.д. 160,00
Білок Бенс-Джонса - маркер мієломних онкопатологій (сеча) 8 р.д. 430,00
Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози) 1 р.д. 270,00
Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми (плазма ЕДТА) 5 р.д. 270,00
Онкомаркер легень (CYFRA CA 21-1) 3 р.д. 270,00
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 1 р.д. 160,00
Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9) 1 р.д. 160,00
Онкомаркер шлунку (CA 242) 3 р.д. 300,00
Онкомаркер шлунку (СА 72-4) 3 р.д. 250,00
Онкомаркер яєчників (НЕ 4) 2 р.д. 350,00
Онкомаркер яєчників (СА 125) 1 р.д. 160,00
Визначення мутацій генів BRCA1 та BRCA2 10 р.д. 1500,00
Пакет № 939 «Онкологічна панель для жінок розширена»: Тиреоглобулін (TG), Раково-ембріональный антиген (РЕА), Онкомаркер молочної залози (СА 15-3), підшлункової залози (СА 19-9), Індекс ROMA, Онкомаркер яєчників (НЕ-4), та (СА-125) 2 р.д. 950,00
Пакет №16 «Жіноча онкопанель органів малого тазу»: Онкомаркер яєчників (НЕ 4), Онкомаркер яєчників (СА 125), Індекс ROMA, Альфафетопротеїн (АФП), Раково-ембріональный антиген (РЕА), Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 2 р.д. 800,00
Пакет №18 «Індекс ROMA»: Індекс ROMA, Онкомаркер яєчників (НЕ 4), Онкомаркер яєчників (СА 125) 2 р.д. 450,00
Пакет №19 «Чоловіча онкопанель»: Раково-ембріональный антиген (РЕА), Альфафетопротеїн (АФП), Простато-специфічний антиген загальний (PSA), Простато-специфічний антиген вільний (fPSA), ПСА-коефіцієнт, Простатична кисла фосфатаза (РАР) 1 р.д. 690,00
Пакет №20 «Чоловіча онкопанель (розширена)»: РЕА, АФП, Простато-специфічний антиген загальний (PSA), вільний (fPSA), ПСА-коефіцієнт, Простатична кисла фосфатаза (PAP), Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (b-ХГЛ) - онко 2 р.д. 950,00
Пакет №21 «ПСА-коефіцієнт»: Простато-специфічний антиген загальний (PSA), Простато-специфічний антиген вільний (fPSA), ПСА-коефіцієнт 1 р.д. 250,00
Простатична кисла фосфотаза (РАР) 1 р.д. 200,00
Простато-специфічний антиген вільний (fPSA) 1 р.д. 160,00
Простато-специфічний антиген загальний (PSA) 1 р.д. 160,00
Раково-ембріональный антиген (РЕА) 1 р.д. 160,00
Тканевий поліпептидний антиген ТРА 12 р.д. 800,00
Хоріонічний гонадотропін людини (HCG) - онко 1 р.д. 150,00
Зазначені терміни виконання послуг є орієнтовними, реальний термін може бути різна, внаслідок необхідності повторного огляду результату і інших причин. Термін виконання послуг вказано без урахування дня здачі аналізів. Вихідними вважаються тільки неділя та державні свята. Видача результатів проводиться з 12 години.

Наші партнери