Аналізи

Назва (можливі зміни, прохання уточнювати актуальність цін у оператора) Час Ціна
Загально клінічні Дослідження
Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ) 1 р.д. 100,00 грн.
Глюкоза, експрес-тест 1 ч. 30,00 грн.
Антитіла по системі резус (Rh) (проба Кумбса) 1 р.д. 220,00 грн.
Група крові (АВ0), резус фактор (Rh) 1 ч. 75,00 грн.
Визначення Тромбоцитів 8 г. 20,00 грн.
Глюкозо-толерантний тест 4 ч. 120,00 грн.
Копрограмма 7 ч. 100,00 грн.
Визначення кількості Лейкоцитів 2 ч. 30,00 грн.
Кал на приховану кров 3 ч. 70,00 грн.
Аналіз крові на Ретикулоцити 1 р.д. 100,00 грн.
АЛТ Аланінамінотрансфераза (АLТ) 1 р.д. 40,00 грн.
АСТ Аспартатамінотрансфераза (АSТ) 1 р.д. 40,00 грн.
Лужна фосфатаза 1 р.д. 35,00 грн.
Креатинін 1 р.д. 40,00 грн.
Сечовина 1 р.д. 40,00 грн.
Загальний білок 1 р.д. 40,00 грн.
Глюкоза крові (венозна кров) 1 р.д. 30,00 грн.
Пакет №55 «Ревмопроби (розширений) №2»: Білкові фракції (альбуміни, a-1-глобуліни, a-2-глобуліни, b-1-глобуліни, y-глобуліни, коефіцієнт А/Г), Загальний білок, С-реактивний білок (CRP), Ревматоїдний фактор, Антистрептолізин-О (АСЛ-О) 2 р.д. 225,00 грн.
Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR) 1 р.д. 200,00 грн.
Ревматоїдний фактор, якісний 1 р.д. 45,00 грн.
Ревматоїдний фактор, кількісне визначення 1 р.д. 70,00 грн
Антистрептолізин-О (АСЛ-О), якісний 1 р.д. 45,00 грн.
Антистрептолізин-О (АСЛ-О), кількісне визначення 1 р.д. 70,00 грн.
С-реактивний білок (CRP), якісний 1 р.д. 45,00 грн.
С-реактивний білок (CRP), кількісне визначення 1 р.д. 75,00 грн.
Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT) 1 р.д. 40,00 грн.
Лактатдегідрогеназа (LDH) 2 р.д. 70,00 грн.
Тимолова проба 1 р.д. 40,00 грн.
Амілаза 1 р.д. 35,00 грн.
Сечова кислота 1 р.д. 40,00 грн.
Альбумін 1 р.д. 60,00 грн.
Білкові фракції (альбуміни, а-1-глобуліни, a-2-глобуліни, b-1-глобуліни, g-глобуліни, коефіцієнт А/Г)) 2 р.д. 90,00 грн.
Креатинфосфокіназа загальна (КФК) 2 р.д. 100,00 грн.
Церулоплазмін (мідна оксидаза) 2 р.д. 150,00 грн.
Калій (K) 1 р.д. 40,00 грн.
Натрій (Na) 2 р.д. 40,00 грн.
Кальцій (Ca) 1 р.д. 40,00 грн.
Кальцій іонізований (iСа+) 1 р.д. 90,00 грн.
Фосфор (P) 1 р.д. 40,00 грн.
Залізо (Fe) 2 р.д. 55,00 грн.
Хлор (Cl) 1 р.д. 40,00 грн.
Тригліцериди 1 р.д. 35,00 грн.
Холестерин 1 р.д. 35,00 грн.
Трансферин 2 р.д. 130,00 грн.
Феритин 2 р.д. 135,00 грн.
Фолієва кислота В9 2 р.д. 175,00 грн.
Вітамін В-12 (Ціанокобаламін) 3 р.д. 155,00 грн.
Антитіла по системі резус (Rh) (проба Кумбса) 2 р.д. 220,00 грн.
Група крові (АВ0), резус фактор (Rh) 1 ч. 75,00 грн.
Ліпопротеїди особливо низької щільності ЛПОНЩ 1 р.д. 40,00 грн.
Ліпаза 2 р.д. 90,00 грн.
Лактат* 2 р.д. 145,00 грн.
Холінестераза 2 р.д. 65,00 грн.
Пакет № 976 «Електроліти (K, Na, iCa) №2»: Калій (K), Натрій (Na), Кальцій іонізований (iСа) 1 р.д. 155,00 грн.
Магній (Mg) 2 р.д. 45,00 грн.
Інсулін 1 р.д. 120,00 грн.
Фруктозамін (глікозильований альбумін) 2 р.д. 145,00 грн.
Пакет№ 43 «Ліпідограма»: (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності) 1 р.д. 170,00 грн.
Комплекс 17 ''Печінкові проби'' (Білірубін загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, Тимолова проба, Холестирин, Лужна фасфотаза, a-Амілаза, ГГТ) 1 р.д. 210,00 грн.
С пептид 1 р.д. 120,00 грн.
Глікозильований гемоглобін (HbA1c) 1 р.д. 165,00 грн.
Сечовина, Азот сечовини, Залишковий Азот (NV) 2 р.д. 115,00 грн.
Сіромукоїди 2 р.д. 60,00 грн.
Лептин 3 р.д. 370,00 грн.
Сіалові кислоти 2 р.д. 60,00 грн.
Ліпопротеїди низької щільності ЛПНЩ (Аполіпопротеїн В) 1 р.д. 40,00 грн.
Забор / подготовка крови для исследований 20,00 грн.
Ліпопротеїди високої щільності ЛПВЩ (Аполіпопротеїн А1) 1 р.д. 40,00 грн.
Індекс НОМА 1р.д. 135,00 грн.
Протромбіновий індекс / Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR) 1 р.д. 75,00 грн.
Фібриноген 1 р.д. 80,00 грн.
Вовчаковий антикоагулянт 3 р.д. 180,00 грн.
D-димер. 2 р.д. 140,00 грн.
Антитіла по системі резус (Rh) (проба Кумбса) 3 р.д. 220,00 грн.
Гемолізини. Антитіла по системі АВ0 (гемолізини) 2 р.д. 180,00 грн.
Білірубін загальний, прямий, непрямий 1 р.д. 60,00 грн.
Пакет №971 «Ліпідний №1»: Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності 1 р.д. 145,00 грн.
Антистрептолізин-О (АСЛ-О), якісний 2 р.д. 45,00 грн.
Пакет №14 «Ревмопроби №1»: С-реактивний білок (CRP), Антистрептолізин-О (АСЛ-О), Ревматоїдний фактор (якісне визначення) 1 р.д. 200,00 грн.
Пакет №55 «Ревмопроби (розширений) №2»: Білкові фракції (альбуміни, a-1-глобуліни, a-2-глобуліни, b-1-глобуліни, y-глобуліни, коефіцієнт А/Г), Загальний білок, С-реактивний білок (CRP), Ревматоїдний фактор, Антистрептолізин-О (АСЛ-О) 2 р.д. 255,00 грн.
Пакет № 980 «Електроліти (K, Na, Cl) №3»: Калій (K), Натрій (Na), Хлор (Cl) 1 р.д. 90,00 грн.
Ревматоїдна аутоімунна панель (Ro/SS-A 52, Jo-1, Sm, CENP-B, La/SS-B, Histone, PM/Scl 100, Rib.Phosph. Po, dsDNA, Scl-70, U1-snRNP, Ro/SS-A 60) кількісне визначення показників (метод Western Blot) 2 р.д. 750,00 грн.
Цинк (плазма гепарин) (Zn) 2 р.д. 155,00 грн.
Еластаза підшлункової залози в сироватці 14 р.д. 2130,00 грн.
Еластаза підшлункової залози в калі 5 р.д. 700,00 грн.
Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ) 1 р.д. 110,00 грн.
Мідь (Cu) 1 р.д. 100,00 грн.
Бак дослідження урогенітальних виділень + a/б 7 р.д. 200,00 грн.
Бак дослідження виділення з рани + антибіотикограма 7 р.д. 200,00 грн.
Бак дослідження крові на стерильність + антибіотикограма 7 р.д. 200,00 грн.
Бак дослідження слизова носу,/коньюктива ока,/ вуха + антибіотикограма 7 р.д. 200,00 грн.
Бак дослідження мокроти + антибіотикограма 7 р.д. 200,00 грн.
Бак дослідження грудного молока 7 р.д. 200,00 грн.
Загальний аналіз мокротиння, БК, цитологія 1 р.д. 150,00 грн.
Бак дослідження слизова зіву + антибіотикограма 7 р.д. 200,00 грн.
Бак дослідження на дисбіоз кишківника + антибіотикограма 8 р.д. 200,00 грн.
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (жіночий) - uretra, vagina, cervix 1 р.д. 90,00 грн.
Цитоморфологічне дослідження епітелію ш. матки на атипові клітини 1 р.д. 120,00 грн.
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловічий) 1 р.д. 90,00 грн.
Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози 1 р.д. 90,00 грн.
Цитологічне дослідження молочної залози/пунктату (на склі) 1 р.д. 120,00 грн.
Забір матеріалу для цитологічних досліджень 25,00 грн.
Патогистология шейки матки 7 р.д. 350,00 грн.
ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу) 2 р.д. 160,00 грн.
ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014) 4 р.д. 430,00 грн.
Пакет №40 «Цервікальний скринінг»: ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із цервікального каналу), Мікроскопія урогенітального мазка, Папіломавірус 12 типів (HPV 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 тип) високоонкогенні – генотипування ПЛР 2 р.д. 550,00 грн.
Загальний IgE (загальний маркер алергії) 1 р.д. 135,00 грн.
Панель №1 змішана:Ан-лаIgE до інгал.і харчових алергенів:Der.pteronyssinus, Der.farinаe, пилок вільхи,берези,ліщини,жита,суміш трав,полин,подорожник,шерсть кішки,коня,собаки, Alter.alternatа,білок,молоко,арахіс,лісовий горіх,морква,пшенична мука,соя 3 р.д. 650,00 грн.
Панель №2 інгаляційна:Ан-лаIgEдо:Der.pteronyssinus, Der Farinаe, пилок вільхи,берези, ліщини,дуба,суміш трав,жита, полин,подорожник,епітелій кішки,коня,собаки, морської свинки, хом’яка,кролика, Pen.notatum, Cladosp.herbarum, Asp.fumigatus, Alter alternate 3 р.д. 650,00 грн.
Панель №3 харчова:Ан-ла IgE до: лісний горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшенична мука, житня мука, кунжут, соя 3 р.д. 650,00 грн.
Панель №4 педіатрична:Ан-лаIgEдо:Der.pteronyssinus, Der.farinаe,пилок берези,суміш трав, кішка,собака,Alter.alternate,молоко коров’яче, a-b-Lactoalbumin, казеїн,білок,жовток,бичачий сироватковий альбумін,соя,морква,картопля,пшени.мука,лісовий горіх,арахіс 5 р.д. 650,00 грн.
Антитела Ig E к аллергенам амброзии обыкновенной карликовой 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів Aspergillus niger 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів Penicillium notatum 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів амброзії звичайної карликової 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів апельсинів 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів арахісу 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів бананів 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів берези 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів вівсяної муки 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів глютену 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів житньої муки 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів кішки (епітелій) 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів кави 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів казеїна 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів какао 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів картоплі 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів кліща Dermatophagoides farinae 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів кліща Dermatophagoides рteronyssinus 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів коров’ячого молока 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів креветок 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів кукурудзяної муки 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів кульбаби 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів курки (перо) 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів курячого м’яса 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів лосося/сьомги 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів моркви 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів морскої свинки (епітелій) 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів папуги (перо) 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів пилу домашнього 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів полину звичайного 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів полуниці 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів пшеничної муки 2 р.д. 120,00 грн.
IgE до алергенів рису 2 р.д. 120,00 грн.
Аутоантитіла IgG до нуклеарних антигенів (ANA Hep Screen) 3 р.дн. 230,00 грн.
Антифосфоліпідні антитіла IgG (APHL IgG) 3 р.д. 200,00 грн.
Антифосфоліпідні антитіла IgМM (APHL IgM) 3 р.д. 200,00 грн.
Аутоантитіла до антигенів мітохондрій (АМА) 3 р.д. 230,00 грн.
Гліадин, антитіла IgA 3 р.д. 210,00 грн.
Гліадин, антитіла IgG 3 р.д. 210,00 грн.
Креатинфосфокіназа загальна (КФК) 2 р.д. 100,00 грн.
Тропонін I 2 р.д. 165,00 грн.
Гомоцистеїн 2 р.д. 300,00 грн.
Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV) 3 р.д. 385,00 грн.
Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) 3 р.д. 300,00 грн.
Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ) 2 р.д. 110,00 грн.
NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону) ЕДТА 4 р.д. 425,00 грн.
Залізо (Fe) 1 р.д. 55,00 грн.
Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна 2 р.д. 120,00 грн.
Трансферин 1 р.д. 130,00 грн.
Феритин 1 р.д. 135,00 грн.
Фолієва кислота В9 1 р.д. 175,00 грн.
Вітамін В-12 (Ціанокобаламін) 1 р.д. 155,00 грн.
Насичення трансферину залізом 1 р.д. 150,00 грн.
Йод в сечі 1 р.д. 155,00 грн.
Аналіз сечі загальний (ЗАС), мікроскопія осаду 7 ч. 80,00 грн.
Аналіз сечі по Нечипоренко 7 ч. 70,00 грн.
Бак дослідження сечі + антибіотикограма 7 р.д. 200,00 грн.
Мікроальбумінурія + креатинін сечі, САС 2 р.д. 135,00 грн.
Аналіз сечі за Зимницьким 7 ч. 80,00 грн.
Аналіз сечі на цукор (добова порція) 1 р.д. 70,00 грн.
Кальцій (Ca) в сечі 2 р.д. 70,00 грн.
Фосфор (P) в сечі 2 р.д. 70,00 грн.
Аналіз сечі на кетони 1 ч. 40,00 грн.
Аналіз сечі на білок (добова порція) 1 ч. 40,00 грн.
Аналіз сечі на жовчні пігменти 1 ч. 40,00 грн.
Аналіз сечі на добову протеїнурію (напівкількісної) 1 р.д. 70,00 грн.
Тест на наявність 10 наркотичних речовин (сеча): амфетамін, кокаїн, опіати, маріхуана, метамфетамін, бензодіазепіни, барбітурати, бупренорфін, екстазі, метадон 2 р.д. 470,00 грн.
Генетика метаболізму лактози (визначення генетичного поліморфізму гену MCM6, асоційованого з порушеннями обміну лактози) плазма ЕДТА, методом ПЛР 4 р.д. 350,00 грн.
HLA B27 плазма ЕДТА, методом ПЛР 4 р.д. 450,00 грн.
ПЦР ИммуноГенетика Интерлейкин - IL 28 В 4 р.д. 500,00 грн.
Визначення мутацій генів BRCA1 та BRCA2 (ризик виникнення раку молочної залози) 5 р.д. 1 638,00 грн.
ПЦР Кардіо Генетика Гіпертонія 5 р.д. 500,00 грн.
ПЦР Кардіо Гнетика Тромбофілія 5 р.д. 500,00 грн.
Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR, ген MTHFR, ген MTR, ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР 5 р.д. 290,00 грн.
Визначення каріотипу пацієнта 21 р.д. 2320,00 грн.
Остеокальцин (особливості забору) 2 р.д. 195,00 грн.
Пірилінкс Д (сеча) Дезоксіпірідінолін 3 р.д. 280,00 грн.
Прокальцитонин * 2 р.д. 300,00 грн.
Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3) 4 р.д. 370,00 грн.
Состояние костной ткани : Паратгормон, Остеокальцин, Кальцитонин 4 р.д. 520,00 грн.
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 1 р.д. 220,00 грн.
Кортизол (в сироватці) Кількісне дослідження. 1 р.д. 170,00 грн.
Кортизол в добовій сечі 1 р.д. 195,00 грн.
17-ОН-оксипрогестерон 3 р.д. 125,00 грн.
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) 2 р.д. 120,00 грн.
Альдостерон 4 р.д. 375,00 грн.
Кортизол в слині 1 р.д. 200,00 грн.
Спермограма - розгорнутий аналіз еякуляту (сперми) 1 р.д. 200,00 грн.
Антимюллерів гормон 3 р.д. 350,00 грн.
Фолікулостимулюючий гормон (FSH) 1 р.д. 120,00 грн.
Лютеїнізуючий гормон (LH) 1 р.д. 120,00 грн.
Пролактин (PRL) 1 р.д. 120,00 грн.
Естрадіол (E2) 1 р.д. 120,00 грн.
Прогестерон (PRG) 1 р.д. 120,00 грн.
Тестостерон загальний (TES) 1 р.д. 120,00 грн.
Тестостерон вільний (FTES) 1 р.д. 150,00 грн.
Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А) 1 р.д. 165,00 грн.
Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG) ССГ 1 р.д. 145,00 грн.
Естріол некон’югований (Е3) 1 р.д. 120,00 грн.
Хоріонічний гонадотропін (HCG) 1 р.д. 140,00 грн.
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) 1 р.д. 120,00 грн.
Андростендіон (Андроген) 1 р.д. 150,00 грн.
Антиспермальні антитіла (сироватка) 3 р.д. 175,00 грн.
Антиспермальні антитіла (сперма) 3 р.д. 175,00 грн.
Хоріонічний гонадотропін людини (HCG) вагітниість? 1 р.д. 140,00 грн.
PRISKA 1Пакет №31 «Біохімічний пренатальний скринінг І триместру»: Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А), Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ ), розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5 3 р.д. 280,00 грн.
PRISKA 2 Пакет №32 «Біохімічний пренатальний скринінг ІІ триместру»: Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат, Естріол некон’югований (Е3), Альфафетопротеїн (AFP),розрахунок ризику вроджених вад з допомогою прогр.забезпечення PRISCA 5 3 р.д. 320,00 грн.
Плацентарний лактоген (HPL) 3 р.д. 235,00 грн.
Дигідротестостерон 3 р.д. 260,00 грн.
Пакет №23 «Індекс вільного тестостерону»: Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG), Тестостерон загальний (TES), Індекс вільного тестостерону 2 р.д. 230,00 грн.
Інгібін B 3 р.д. 440,00 грн.
Альфафетопротеїн (AFP) (для вагітних) 1 р.д. 120,00 грн.
Пакет №966 «Репродуктивне гормональне жіноче здоров’я»: Лютеїнізуючий гормон (LH), Фолікулостимулюючий гормон (FSH), Пролактин, Прогестерон, Естрадіол (E2) 1 р.д. 510,00 грн.
Пакет №923 «Гормональна вісь»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH), Лютеїнізуючий гормон (LH), Естрадіол (E2), Тестостерон вільний (FTES), Тестостерон загальний (TES) 3 р.д. 610,00 грн.
Соматомедин-С (інсуліноподібний фактор росту – І/IGF-I) 3 р.д. 330,00 грн.
Соматотропний гормон (СТГ) 2 р.д. 190,00 грн.
Тиреотропний гормон (TSH) 1 р.д. 110,00 грн.
Тироксин вільний (FT4) 1 р.д. 110,00 грн.
Тироксин загальний (Т4) 1 р.д. 110,00 грн.
Tрийодтиронін загальний (T3) 1 р.д. 110,00 грн.
Трийодтиронін вільний (FT3) 1 р.д. 110,00 грн.
Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) АТТГ 1 р.н. 130,00 грн.
Аутоантитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів (АМС) 3 р.д. 190,00 грн.
Тиреоглобулін (TG) 1 р.д. 140,00 грн.
Антитіла до тиреопероксидази (APO)АTПО 1 р.д. 130,00 грн.
Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози) 1 р.д. 250,00 грн.
Парат гормон (паратиреоїдний) РТН 1 р.д. 150,00 грн.
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH) 1 р.д. 310,00 грн.
Пакет №30 «Паратиреоїдний»: Паратгормон, Фосфор (Р), Кальцій іонізований (iСа) 2 р.д. 200,00 грн.
Пакет №940 «Тиреоїдний №9»: Тиреотропний гормон (TSH), Трийодтиронін вільний (FT3), Тироксин вільний (FT4) 1 р.д. 270,00 грн.
Пакет №24 «Тиреоїдний №1»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреопероксидази (APO) 1 р.д. 350,00 грн.
Пакет №25 «Тиреоїдний №2»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) 1 р.д. 350,00 грн.
Пакет №27 «Тиреоїдний розширений №4»: Тиреотропний гормон (TSH) Тироксин загальний (T4), Тироксин вільний (FT4), Трийодтиронін загальний (T3), Трийодтиронін вільний (FT3), Антитіла до тиреопероксидази (APO), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) 1 р.д. 790,00 грн.
Пакет №944 «Аутоімунні порушення щитоподібної залози»: Тиреотропний гормон (TSH), Tрийодтиронін загальний (T3), Тироксин загальний (T4), Антитіла до тиреопероксидази (APO), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) 2 р.д. 500,00 грн.
Пакет №946 «Діагностика дифузного токсичного зобу»: Тиреотропний гормон (TSH), Трийодтиронін вільний (FT3), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH) 3 р.д. 580,00 грн.
Пакет №949 «Моніторинг стану ЩЗ у післяопераційному періоді»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Тиреоглобулін (TG), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) 2 р.д. 450,00 грн.
Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG. 4 р.д. 160,00 грн.
Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM 4 р.д. 160,00 грн.
Бореліоз, ан-ла IgG до спец антигенів Borrelia:VlsE, експресована варіабельна біл. послідовність, р83, білок мембранних везикул, р39, BmpA, р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А, р30, р25, OspC, зов поверх. білок С, р21, р19, р17 (метод Western Blot) 4 р.д. 638,00 грн.
Бореліоз, ан-ла IgM до спец антигенів Borrelia:VlsE, експресована варіабельна біл. послідовність, р83, білок мембранних везикул, р39, BmpA, р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А, р30, р25, OspC, зов поверх. білок С, р21, р19, р17 (метод Western Blot) 4 р.д. 638,00 грн.
Гепатит А, антитіла IgG (HAV IgG) 3 р.д. 155,00 грн.
Гепатит А, антитіла IgM HAV 3 р.д. 155,00 грн.
Гепатит А, плазма крові, якісне визначення методом ПЛР 4 р.д. 220,00 грн.
Гепатит А, сумарні антитіла IgM+IgG+IgA 5 р.д. 220,00 грн.
Гепатит В (HBV), плазма крові – генотипування методом ПЛР 5 р.д. 330,00 грн.
Гепатит В (HВV), плазма крові – кількісне дослідження методом ПЛР 5 р.д. 420,00 грн.
Гепатит В (HВV), плазма крові – методом ПЛР 4 р.д. 200,00 грн.
Гепатит В (anti-HbeAg), антитіла IgG 3 р.д. 150,00 грн.
Гепатит В (anti-HbsAg) антитіла IgG - кількісне визначення 3 р.д. 150,00 грн.
Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg) корівський антиген Anti-HB cor IgG) 3 р.д. 150,00 грн.
Гепатит В (антитіла IgM до HbcАg) корівський антиген Anti-HB cor IgM) 3 р.д. 150,00 грн.
Гепатит В HbeAg якісно 2 р.д. 150,00 грн.
Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) 2 р.д. 140,00 грн.
Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) - кількісне визначення 3 р.д. 250,00 грн.
Пакет №5 «Гепатит В скринінг»: Біл загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, Лужна фосфатаза, Заг. білок, g – глутамілтранспептидаза, Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Гепатит В (ан-ла IgG до HbcАg), Гепатит В (HВV), плазма – ПЛР, якісне дослідження 4 р.д. 750,00 грн.
Гепатит С (HCV), вірус - HCV генотипування (1,2,3) ПЛР 4 р.д. 350,00 грн.
Гепатит С (HCV), плазма крові – генотипування (1a,1b,2,3a тип) методом ПЛР 4 р.д. 470,00 грн.
Гепатит С (HCV), плазма крові – кількісне дослідження методом ПЛР 5 р.д. 510,00 грн.
Гепатит С (HCV), плазма крові – методом ПЛР 4 р.д. 150,00 грн.
Гепатит С (HСV), плазма крові - визначення ультрачутливим методом ПЛР (від 15 МО/мл) 4 р.д. 520,00 грн.
Гепатит С (антитіла IgG до HCV) 3 р.д. 135,00 грн.
Гепатит С (антитіла IgМ до HCV) 3 р.д. 135,00 грн.
Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV) 3 р.д. 150,00 грн.
Гепатит С different (визначення антитіл IgM+IgG до cor, NS3, NS4, NS5 антигену) 3 р.д. 295,00 грн.
Пакет №6 «Гепатит С скринінг»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, Лужна фосфатаза, Загальний білок, g – глутамілтранспептидаза, Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV), Гепатит С (HCV), плазма – ПЛР, якісне дослідження 4 р.д. 650,00 грн.
Антитіла IgM до вірусу гепатита D ( HDV IgM) 5 р.д. 245,00 грн.
Гепатит D (HDV), плазма крові, якісне визначення методом ПЛР 5 р.д. 190,00 грн.
Гепатит D (HDV), сумарні антитіла (G+M) якісно. 4 р.д. 200,00 грн.
Гепатит Д (антитіла IgG до вірусу гепатиту дельта) (HDV IgG) 4 р.д. 150,00 грн.
Гепатит G (HGV), плазма крові – методом ПЛР 5 р.д. 250,00 грн.
Антитела IgG к вирусному гепатиту Е (HEV IgG) 8 р.д. 250,00 грн.
Антитела IgM к вирусному гепатиту Е (HEV IgM) 5 р.д. 350,00 грн.
Гепатит TTV, плазма крові, якісне визначення методом ПЛР 5 р.д. 205 грн.
Авидность IgG к вирусу простого герпеса 2 типа 7 р.д. 160,00 грн.
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла Ig М 3 р.д. 105,00 грн.
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG 3 р.д. 105,00 грн.
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, зішкріб, сеча, біоптат, змив з кон’юнктиви ока (методом ПЛР) 3 р.д. 140,00 грн.
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма крові (методом ПЛР) 3 р.д. 110,00 грн.
Герпес (Herpes simplex virus) тип 1, антитіла IgG 3 р.д. 110,00 грн.
Герпес (Herpes simplex virus) тип 1, антитіла IgМ 3 р.д. 110,00 грн.
Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgG 3 р.д. 110,00 грн.
Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgМ 3 р.д. 110,00 грн.
Герпес (Herpes virus) 6 тип, антитіла IgG 3 р.д. 125,00 грн.
Герпес (Herpes virus) 6 тип, зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) 3 р.д 150,00 грн.
Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, слина (методом ПЛР) 3 р.д. 150,00 грн.
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgG 3 р.д. 135,00 грн.
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgА. 6 р.д. 190,00 грн.
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgМ. 3 р.д. 135,00 грн.
Герпес (Varicella zoster) 3 тип, плазма крові, слина (методом ПЛР) 3 р.д. 150,00 грн.
Герпес Комплекс HSV1, HSV2 типування, зішкріб, сеча, методом ПЛР 3 р.д. 110,00 грн.
Ієрсиніози:Ab Yersinia Enterocolitica (03, 09) Ab Yersina Pseudotuberculosis 2 р.д. 255,00 грн.
Кишковий ієрсиніоз. Ab IgA Yersina Enterocolitica 7 р.д. 410,00 грн.
Кишковий ієрсиніоз: Ab Yersinia Enterocolitica (03, 09) 3 р.д. 135,00 грн.
Псевдотуберкульоз.AB Yersina Pseudotuberculosis. 3 р.д. 135,00 грн.
Пакет №33 «TORCH-інфекції для вагітних»:Токсоплазма (Toxo gondii) Ig М, IgG, Цитомегаловірус (CMV) ан-ла Ig М, IgG, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (ан-ла Ig М, IgG), Краснуха (Rubella) ан-ла IgМ, Ig G, Хламідія (Chl trach) ан-ла Ig А, IgG 3 р.д. 1100,00 грн.
Пакет №34 «TORCH-інфекції IgM»: Хламідія (Chl trach) ан-ла IgМ, Токсоплазма (Tox gondii) ан-ла IgМ, Цитомегаловірус (CMV) ан-ла IgМ, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип антитіла IgМ, Епштейна-Барр вірус антитіла IgM до капсидного антигену (VCA) 3 р.д. 600,00 грн.
Пакет №35 «TORCH-інфекції IgG»:Хламідія (Chl trach) ан-ла IgG, Токсоплазма (Tox gondii) ан-ла IgG, Цитомегаловірус (CMV) ан-ла IgG, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип антитіла IgG, Епштейна-Барр вірус, антитіла IgG до ядерного антигену (NA) 3 р.д. 600,00
Пакет №36 «Нейроінфекції»:Цитомегаловірус, плазма, якісне дослідження, ПЛР, Герпес 1,2 тип, плазма, ПЛР, Герпес (Varicella zoster) 3 тип, плазма, ПЛР, Епштейнa-Барр вірус, плазма, ПЛР, Токсоплазма плазма ПЛР, Трепонемний антиген (TPHA) маркер сифілісу. 3 р.д. 600,00
Пакет №963 «TORCH-інфекції IgG для вагітних №1»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) IgG, Краснуха (Rubella) IgG, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) IgG, Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип IgG, Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип IgG 3 р.д. 425,00
Пакет №968 «TORCH-інфекції IgМ для вагітних №1»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) IgМ, Краснуха (Rubella) IgМ, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) IgМ, Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип IgМ, Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип IgМ 3 р.д. 425,00
Пакет №977 «TORCH-інфекції IgG для вагітних №2»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG, Краснуха (Rubella) антитіла IgG, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgG, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgG) 3 р.д. 350,00
Пакет №981 «TORCH-інфекції IgМ для вагітних №2»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgМ, Краснуха (Rubella) антитіла IgМ, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgМ, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgМ) 3 р.д. 350,00
Оцінка активності інфекційного процесу Ab Ig M EBV, Аb IgG EBV (EBNA), DNA EBV (кач) 2 р.д. 700,00 грн.
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до капсидного антигену VCA 3 р.д. 125,00 грн.
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ядерного антигену NA 3 р.д. 152,00 грн.
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgM до капсидного антигену VCA 3 р.д. 125,00 грн.
Епштейнa-Барр вірус (EBV), плазма крові, слина (методом ПЛР) 3 р.д. 125,00 грн.
Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, слина, кількісне визначення методом ПЛР 3 р.д. 160,00 грн.
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ранніх антигенів EA 3 р.д. 145,00 грн.
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgМ до ранніх антигенів EA 3 р.д. 145,00 грн.
Авідність IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр 6 р.д. 395,00 грн.
Антитела IgG к нуклеарному антигену вируса Епштейна-Барра EBV (EBNAIgG ) 4 р.д. 115,00 грн.
Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgG 4 р.д. 180,00 грн.
Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgM 4 р.д. 180,00 грн.
ашлюк (Bordetella pertussis), паракашлюк (Bordetella parapertussis), бронхісептикоз (Bordetella bronchiseptica), зішкріб (методом ПЛР) 3 р.д. 220,00 грн.
Кашлюк Ab до кашлюклвого токсину IgA 14 р.д. 697,00
Вірус кору, антитіла IgG Measles viruses 5 р.д. 230,00 грн.
Вірус кору, антитіла IgM Measles viruses 5 р.д. 230,00 грн.
Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи (Rubella IgG) 4 р.д. 224,00 грн.
Краснуха (Rubella), антитіла IgG 3 р.д. 130,00 грн.
Краснуха (Rubella), антитіла IgМ 3 р.д. 130,00 грн.
Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) 2 р.д. 135,00 грн.
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) 2 р.д. 135,00 грн.
Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae) + Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), зішкріб, мокротиння (методом ПЛР) 4 р.д. 220,00 грн.
Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgG 3 р.д. 135,00 грн.
Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgM 3 р.д. 135,00 грн.
Мікоплазма і уреаплазма DUO (без чутливості до антибіотиків) 3 р.д. 240,00 грн.
Мікоплазма і уреаплазма DUO (з чутливістю до антибіотиків) 4 р.д. 280,00 грн.
Мікоплазмоз. Антитіла Ig M до Мycoplasma hominis 4 р.д. 135,00 грн.
Мікоплазмоз. Антитіла IgG до Мycoplasma hominis 3 р.д. 135,00 грн.
Уреаплаза (U.urealiticum/ U.parvum), типування, зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР 3 р.д. 135,00 грн.
Уреаплазма (Ureaplasma parvum), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) 3 р.д. 135,00 грн.
Уреаплазма (Ureaplasma spp.), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) 3 р.д. 135,00 грн.
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgG 3 р.д. 135,00 грн.
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgM 3 р.д. 135,00 грн.
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) 3 р.д. 135,00 грн.
Папілломавірус (3214) 12 типів скринінг (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат – (методом ПЛР) 2 р.д. 200,00 грн.
Папілломавірус (3215) 12 типів генотипування (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат – (методом ПЛР) 2 р.н. 230,00 грн.
Папілломавірус (HPV) 16,18 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) 1 р.д. 110,00 грн.
Папілломавірус (HPV) 31,33 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) 2 р.д. 120,00 грн.
Папілломавірус (HPV) 35,45 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) 2 р.д. 120,00 грн.
Папілломавірус (HPV) 6,11 типи (низькоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) 1 р.д. 110,00
Папіломавірус (3235) 12 типів кількісне визначення (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59), зішкріб (методом ПЛР Real-Time) 2 р.д. 230,00
Папіломавірус квант 21 (HPV 6, 11, 44, HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР 3 р.д. 550,00
Папіломавірус квант 4 (HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР 3 р.д. 225,00
Папіломавірус людини 14 типів (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, HPV 16, HPV 18, HPV 45) 2 р.д. 400,00
Папіломавірус напівкількісна ідентифікація 28 типів (HPV 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 66, 68, 69, 70, 73, 82), зішкріб (методом ПЛР Real-Time) 3 р.д. 780,00
Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2) 2 р.д. 195,00
Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgG 4 р.д. 400,00 грн.
Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgM 4 р.д 230,00 грн.
Treponema pallidum, (збудник сифілісу), антитіла сумарні IgA+IgM+IgG 1 р.д. 155,00 грн.
Кардіоліпінові антитіла-VDRL (якісне визначення) 1 р.д. 90,00 грн.
Мікрореакція преципітації с кардіоліпіновим антигеном (RPR) 1 р.д. 90,00 грн.
Реакція Вассермана (RW) 1 р.д. 90,00 грн.
Трепонема (Treponema pallidum), зішкріб, якісне визначення методом ПЛР 3 р.д. 160,00 грн.
Трепонемний тест TPHA (антиген доTreponema pallidum), маркер сифілісу 1 р.д. 115,00 грн.
Авідність антитіл Toxoplasma gondii IgG 2 р.д. 185,00 грн.
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG 2 р.д. 110,00 грн.
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ 2 р.д. 110,00 грн.
Токсоплазма (Toxoplasma gondiі), сеча, плазма крові (методом ПЛР) 3 р.д. 110,00 грн.
Трихомона (Trichomonas vaginalis), антитіла IgG 2 р.д. 120,00 грн.
Трихомона (Trichomonas vaginalis), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) 2 р.д. 120,00 грн.
Загальний аналіз мокротиння 2 р.д. 115,00 грн.
Квантіфероновий тест (діагностика туберкульозу) 6 р.д. 1800,00 грн.
Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis), сумарні антитіла IgА+IgМ+IgG 2 р.д. 150,00 грн.
Туберкульоз (Myсobacterium tuberculosis), мокротиння, сеча (методом ПЛР) 4 р.д. 150,00 грн.
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі 2 р.д. 265,00 грн.
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgG 2 р.д. 135,00 грн.
Хелікобактер (Helicobacter pilory), сумарні антитіла 4 р.д. 140,00 грн.
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgА 4 р.д. 135,00 грн.
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgМ 4 р.д. 135,00 грн.
Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae) + Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), зішкріб, мокротиння (методом ПЛР) 4 р.д. 20,00 грн.
Хламідія (Chlamydia trachomatis) (кількісне визначення методом ПЛР), зішкріб, сеча та ін. 2 р.д. 160,00 грн.
Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG 2 р.д. 110,00 грн.
Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgА 2 р.д. 110,00 грн.
Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgМ 2 р.д. 110,00 грн.
Хламідія (Chlamydia trachomatis), зішкріб, сеча, змив (методом ПЛР) 1 р.д. 110,00 грн.
Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgG 3 р.д. 130,00 грн.
Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgM 3 р.д. 190,00 грн.
Авідність антитіл Цитомегаловірус IgG 2 р.д. 200,00 грн.
Цитомегаловірус (CMV), зішкріб, сеча, біоптат, змив (методом ПЛР) 3 р.д. 135,00 грн.
Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, слина, кількісне дослідження (методом ПЛР) 5 р.д. 170,00 грн.
Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, слина, якісне дослідження (методом ПЛР) 3 р.д. 135,00 грн.
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG 2 р.д. 135,00 грн.
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgМ 3 р.д. 135,00 грн.
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgG 6 р.д. 230,00 грн.
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgМ 6 р.д. 230,00 грн.
ІF-genital (генітальний скринінг): MycHom,Urea.ureal.TrichVag.Candida,Escherichia coli, Proteus/ Providencia,Pseudo.GardnVag.Staphyl.aur, Enteroc.faec,Neis.gonor.Streptoc agalactiae (GroupB), Candida, чутливість Myc.hom.та Ur.ureal.до антибіотиків 3 р.д. 480,00 грн.
Андрофлор Скрін. Дослідження біоценозу у чоловіків, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Lactobacillus spp. Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., Enterobacteriaceae spp./Enterococcus spp., Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis 4 р.д. 650,00 грн.
Андрофлор. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseria gonorrhea (якісний), Chlamydia trachomatis (якісний), Streptococcus spp, Staphylococcos spp, Corynebacterium spp., Atopobium vaginale, Eubacterium spp, Enterobacterium spp., Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia spp./Burkholderia spp; Bacteroides spp. /Porphyromonas spp./ Prevotella spp.; Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp./Parvimonas spp., Sneathia spp./ Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp.; Megasphaera spp./Veilonella spp./ Dialister spp. 4 р.д. 1300,00 грн.
Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) 1 р.д. 110,00 грн.
Кандида типування 3 види (Candida albicans/candida glabrata/candida krusei), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time 3 р.д. 140,00 грн.
Кандида типування 5 видів(С.albicans/C.glabrata/C.krusei/C.parapsilosis/C.tropicalis), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time 3 р.д. 200,00 грн.
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), зішкріб, сеча (методом ПЛР) 2 р.д. 110,00 грн.
Кандида (Candida albicans), зішкріб, сеча (методом ПЛР) 2 р.д. 110,00 грн.
Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) 2 р.д. 110,00 грн.
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) 2 р.д. 110,00 грн.
Трихомона (Trichomonas vaginalis), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) 2 р.д. 110,00 грн.
Уреаплазма (Ureaplasma spp.), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) 2 р.д. 110,00 грн.
Хламідія (Chlamydia trachomatis), зішкріб, сеча, змив (методом ПЛР) 2 р.д. 110,00 грн.
Пакет №37 «Урогенітальний скринінг ПЛР»: Хламідія (Chlamydia trachomatis), Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), Уреаплазма (Ureaplasma parvum) 2 р.д. 300,00 грн.
Пакет №901 «Урогенітальний ПЛР №1»: Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), Хламідія (Chlamydia trachomatis), Уреаплазма (Ureaplasma spp)., зішкріб, сеча та ін. (якісне визначення методом ПЛР) 2 р.д. 290,00 грн.
Пакет №914 «Урогенітальний ПЛР №10»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Уреаплазма (Ureaplasma spp.), Хламідія (Chlamydia trachomatis), зішкріб, сеча, біоптат (якісне визначення методом ПЛР) 2 р.д. 290,00 грн.
Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseria gonorrhea (якісний), Chlamydia trachomatis (якісний), Cytomegalovirus (якісний), Herpes simplex 1 тип (якісний)) 4 р.д. 650,00 грн.
Фемофлор-16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp./Dialister spp., Lachnbacterium spp./Clostridium spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginale, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp.) 4 р.д. 800,00 грн.
Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників) 5 р.д. 350,00 грн.
Альфафетопротеїн (АФП) - онко 1 р.д. 130,00 грн.
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCА) 3 р.д. 380,00 грн.
Бета-2-мікроглобулін (b2-Mikroglobulin), (онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба) 3 р.д. 200,00 грн.
Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (b-ХГЛ) - онко 1 р.д. 140,00 грн.
Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози) 1 р.д. 240,00 грн.
Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми (плазма ЕДТА) 5 р.д. 250,00 грн.
Онкомаркер легень (CYFRA CA 21-1) 3 р.д. 230,00 грн.
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 1 р.д. 150,00 грн.
Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9) 1 р.д. 155,00 грн.
Онкомаркер шлунку (CA 242) 3 р.д. 300,00 грн.
Онкомаркер шлунку (СА 72-4) 3 р.д. 250,00 грн.
Онкомаркер яєчників (НЕ 4) 2 р.д. 320,00 грн.
Онкомаркер яєчників (СА 125) 1 р.д. 150,00 грн.
Пакет № 939 «Онкологічна панель для жінок розширена»: Тиреоглобулін (TG), Раково-ембріональный антиген (РЕА), Онкомаркер молочної залози (СА 15-3), підшлункової залози (СА 19-9), Індекс ROMA, Онкомаркер яєчників (НЕ-4), та (СА-125) 2 р.д. 950,00 грн.
Пакет №16 «Жіноча онкопанель органів малого тазу»: Онкомаркер яєчників (НЕ 4), Онкомаркер яєчників (СА 125), Індекс ROMA, Альфафетопротеїн (АФП), Раково-ембріональный антиген (РЕА), Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 2 р.д. 800,00 грн.
Пакет №18 «Індекс ROMA»: Індекс ROMA, Онкомаркер яєчників (НЕ 4), Онкомаркер яєчників (СА 125) 2 р.д. 410,00 грн.
Пакет №19 «Чоловіча онкопанель»: Раково-ембріональный антиген (РЕА), Альфафетопротеїн (АФП), Простато-специфічний антиген загальний (PSA), Простато-специфічний антиген вільний (fPSA), ПСА-коефіцієнт, Простатична кисла фосфатаза (РАР) 1 р.д. 690,00 грн.
Пакет №20 «Чоловіча онкопанель (розширена)»: РЕА, АФП, Простато-специфічний антиген загальний (PSA), вільний (fPSA), ПСА-коефіцієнт, Простатична кисла фосфатаза (PAP), Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (b-ХГЛ) - онко 2 р.д. 950,00 грн.
Пакет №21 «ПСА-коефіцієнт»: Простато-специфічний антиген загальний (PSA), Простато-специфічний антиген вільний (fPSA), ПСА-коефіцієнт 1 р.д. 250,00 грн.
Простатична кисла фосфотаза (РАР) 1 р.д. 230,00 грн.
Простато-специфічний антиген вільний (fPSA) 1 р.д. 130,00 грн.
Простато-специфічний антиген загальний (PSA) 1 р.д. 130,00 грн.
Раково-ембріональный антиген (РЕА) 1 р.д. 130,00 грн.
Тканевий поліпептидний антиген ТРА 12 роб.дн. 800,00 грн.
Хоріонічний гонадотропін людини (HCG) - онко 1 р.д. 135,00 грн.
Зазначені терміни виконання послуг є орієнтовними, реальний термін може бути різна, внаслідок необхідності повторного огляду результату і інших причин. Термін виконання послуг вказано без урахування дня здачі аналізів. Вихідними вважаються тільки неділя та державні свята. Видача результатів проводиться з 12 години.

Наші партнери